ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….
ΔΕΦΤΕΡΑ 23 του Οχτώβρη 2017 . ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ .

Εσκοτούτθαει : Ο Παναγιώτη Δημ. Παπαϊδά απο τον οποίε άγκα τσε το όνουμα , οι αϊθήνε Κώστα τσε Νικόα Τουρλεντέ ( Βούτα )
Ο Γιάννη του Λία Κότσινου τσε αγνοούμενε ένει :
Ο Νιχάλη Του Βατζέλη του Μένη .
Με εψιλοί πφι είγκιαει τςhάχουντε δάκρυα , αλλά με νία ιδιαίτερε λάμπψη από περιφάνεια , ο τσείε Νιχάλη (Σαρκίβορα ) αρχινήε ταν ιστορία ση ,δίχως γκανένα κχούμπουμα . Α μνήμη ση αλέρουτε γιατσί έκει χαρατθέ τα βάθη τα καρδία ση το δικό ση ιστορικό .
Ενάμα το 1911. Το 1932 υπηρετήκα σα κληρουτέ για 14 μήνοι .
Το 1935 ενάτθε α επανάσταση του Βενιτζέλου κατά του Τσαλδάρη τσε ερέσμα για άλλε ένα μήνα το στρατέ …..

ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ . ΝΑ ΕΤΘΕ ΧΑΡΟΥΜΕΝΟΙ ΤΣΕ ΜΕ ΥΓΕΙΑ .
Να νιλήνετε τα ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ :
Αμ’ τσ’εση σού καημένε , ορα μπάτσε έτθε νιούντε Τσακώνικα !
ΑΑΑΑ ΜΗ ΝΑ ΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΝΕΡΕ …….γιατσι ενεί :

………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *