ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ . Α  Τσεία α Σταματού τσε το κχομπόδεμα του Ιωάννη Κορολόγου καί :                    Ερμηνεία στα Τσακώνικα απο τον Πάνο Μαρνέρη ……

Νια ζωή τθα φτώχεια τσε τα μιζέρια α τσεία α Σταματού . Αμα έκει νέα με τον μακαρίτα τον άτσωπό  ση όκει ξέρα να ποί τσίπτα άλλιου παρά να δουλέμπτζει τού χούρε τσε του δουλείε τα τσελή . Έκει έγκα τσε καννία βοά σε κάνα πανηγύρι τσε έκει φερίκχα κανία βόλτα το χορέ . Με όλοι τουρ οικονομίλε πφι έκει ποία αγοράκαει δύου κομμάκια χούρα τσε με έταει πφι έκει έχα παρτέ για προίκα σε εμπαλήκαει πέρε τα ζωή σου . Επαντρεύαει του δύου σου σιατέρε πφι εφύγκαει για ταν Αυστραλία τσε αφου εσκωρέτθε ο άτσωπό ση , αραμάτσε ολομόναχο με τα μιτσά ση σύνταξη για να ση μπάλει πέρε …                                                                                                                                                  Γρία γουναίκα έκει , όκει έχα πρεσοί απαιτήσαι απο τα ζωή . Όκει ξέρα απο πολυτέλειε τσε λούσα . Εκει αγοράνα μοναχά ότσι έκει απαραίτητε για το νοικοτσιουρίε ση τσε για τα διατροφή ση μονάχα , ίσια , ίσια  για να στέτσει ορθά . Κάθε μήνα απο τα μιτσά σύνταξη πφι έκει αρίκχα , έκει Βάνα τσε πέντε δεκάρε ταν άκρα , για τα Βαθεία ση γεράματα , μπαήτσε έκει καντατζίχα χάμου τσε ποίε έκει θα νη ξοικάξει . Έκει τσε περήφανε όκει θέα να δει βάρη του διτσοί ση . Όκει θέα να ση δει βάρη , άμα εκει παρία  έτανη α ούρα να κλεί τουρ εψιού ση , κούϊθε να έκει α ούρα ……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *