ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….
Δέφτερα 22 του Γενάρη 2017 . Τσακωνοπαρέα μη .

Ο ήλιε έκει έμισε τριχία τάνου μπρί το κάτσαμα , άμα εσούκαμε το Στένουμα . Τα τρουκάνια απο του κατούνε με του διαφορεκιτσοί ήχοι είγκιαει ονοιάζουντα με τα φιλαρμονιτσή πφι ένει ντία για το καοσώρισμα σε κάποιε επίσημο . Τσε έτρου θα έκει γιατσί το καοσώρισμα σε ενίου απο το σόϊ του παππού , έκει σhονιστέ τσε εγκάρδιε . Ο κάλιε έκει έχου όα τα χρειασκούμενα , όα γερατά τσε παλιεντά απο τα πρεσσά δούλεψη . Απο ταν αυλή ντε έκει κατσhούνα το σhούκχο α νυρουϊδία από το άρτουμα . Αφοκιούρε τάνου του σανίλε κρεμαστοί απο τα πατερόκαβα . Λαήνια με βούκιουρε , άκχου τσαπρουτοί τάνου σε σανίλε , σακχούλια τσε πουγκάλια γιομάτα τραχανά τσε τσατζίλε πφι έκει στρατζίχουντα το γιοργούκι .
…..ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ ….ΤΣΕ ΟΜΟΡΦΟ ΤΣΙΟΥΡΑΚΑ ……
………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….
Εσούκαμε το Στένουμα τσε υποδοχή μ’ εμπήκαει
Όλοι με καοδέτθαει , Τσακώνικα νιλήκαει ..
………..
Ο ήλιος ήταν μισή τριχιά πριν την δύση του όταν φτάσαμε στο Στένωμα . Τα τροκάνια απο τα κοπάδια με τους διαφορετικούς ήχους έμοιαζαν με φιλαρμονική που έπαιζε για να καλοσωρίσει κάποιον επίσημο. Έτσι θα ήταν γιατι το καλωσόρισμα σε εμένα απο το σόϊ του παππού ήταν ζεστό και εγκάρδιο . Η καλύβα είχε ότι χρειαζόταν , όλα γερασμένα και παληά απο την πολύ δούλεψη . Απο την αυλή σου έσπαγε την μύτη η μυρωδιά του Τυριού . Μυζήθρες πάνω σε σανίδια κρεμασμένα απο τα πατερά . Λαήνες με βούτυρο , ασκιά ξάπλα στα σανίδια , σακούλες γιεμάτες με τραχανά και τσαντίλες που στράγγιζαν το γιαούρτι . ΚΑΛΟ ΞΗΜΕΡΩΜΑ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
…… ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ .
Εφτάσαμε στο Στένωμα , υποδοχή μου ‘κάναν
Όλοι με καλοδέχτηκαν Τσακώνικα μου μιλήσαν .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *