ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

…….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

Δέφτερα 21 του Γενάρη 2019 . Α Τσακωνοπαρέα με του νέοι . #97 

………..ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ με το Πάνο ……… 

Πανιάρα  = μάπα , κουρέλι δεμένο στην άκρη ξύλου για το καθάρισμα             

  Του φούρνου μετά  το κάψιμο του , από τις στάχτες και τα   Κάρβουνα για να βάλουν το ψωμί 

Φουρνόκαλε =  φουρνόξυλο ,  χρήσιμο για μετακίνηση ξύλων μέσα στο Φούρνο . 

Αρνούχο = εξαερηστήρας, άνοιγμα πάνω από το στόμα του φούρνου . 

Ο φούρνε εδάτσε , ένει έτοιμο ,ελεκαρίε ο αρνούχο , άρε τα πανιάρα τσαι πανιάρισε νοι να βάλουμε τον άντε να φταϊθεί =

 ο φούρνος κάηκε , είναι έτοιμος , άσπρισε ο εξαερηστήρας ,πάρε την μάπα ( πανιάρα ) και πανιάρισε τον ( καθάρισε τον ) να βάλουμε το ψωμί να ψηθεί . 

Θα νάρου τα πανιάρα κακόμεριου τσαι θα ντι νι φέρου τα σhούκχα= 

Θα πάρω την (πανιάρα) μάπα κακομοίρη να σου την φέρω στα μούτρα . 

Κιάσε το φουρνόκαλε τσαι σύγκριου τα ικχάρα το φούρνε να μη πφουντεϊθεί = πιάσε το φουρνόξυλο και συμάζεψε( κέντρισε)  την

Φωτιά στο φούρνο να μην σβήσει …. 

Κλείε τον αρνούχο με το βρετθέ κόλημα  να μη φύτσει α πήρα 

Κλείσε τον εξαερηστήρα με το βρεγμένο πανί  για να μην φύγει η

 πήρα… 

Άρε το φουρνόκαλε  σύγκριου ταν ικχάρα , άμα ναϊθεί ο φούρνε  άρε τα πανιάρα ,πανιάρισε νι , φκυάρισε τουρ άντου  τάσου , κλείε τον αρνούχο τσαι άφε τον άντε να φταϊθεί   

Πάρε το φουρνόξυλο συμάζεψε την φωτιά ,άμα γίνει ο φούρνος πάρε την πανιάρα πανιάρισε τον , φτυάρισε το ψωμί μέσα , κλείσε τον αρνούχο ( εξαερηστήρα  ) και άφησε το ψωμί να ψηθεί ……. 

Καλε ξημέρουμα .. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *