ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ
Δέφτερα 21 του Αγούστου 2017 Τσακωνοπαρέα μη
ΤΟ ΔΕΦΚΙΕΡΙΟΥ ΚΑΛΕΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΝΟ …

Τσακώνισε μη τσε Τςακώνοι.                      Τσακώνισες μου και Τσακώνοι
Έατθε όλοι με το δρόνη.                             Η γιορτή κοντοζυγώνει
Έατθε όλοι το Παράστσι                              Ελάτε την Παρασκευή
Του Τερού το θεατράτσι.                             Στου Τυρού το θεατράκι

Έατθε όλοι με μεράκι                                   Ελάτε όλοι με μεράκι
Τσε με μπόλικο αγάκη                                   Και με μπόλικη αγάπη
Θίλοι Τσάκωνε να οράτε                                Φίλους Τσάκωνες να ειδήτε
Τσακώνικα πρεσά να νιάτε                             Και ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ να ειπήτε

Έατθε να καμαρούτε                                      Ελάτε για να καμαρώστε
Τσε λιγάτσι να ξεδούτε                                   Και λιγάκι να ξεδώστε .
Να αλικογκήστε οράτε                                    Προσέξετε και μην αργήτε
Τσε ο θα ‘ρέστε να κατσάτε.                           Κάθισμα για να εβρήτε .

Κόσμο πρεσέ να μαζουτθεί.                             Κόσμος πολύς να μαζευτεί
Α γρούσα νάμου να νιαθεί.                               Η γλώσσα μας να ακουστεί

Σε κάθε τόπο τσε μερία                                    Σε κάθε τόπο και μεριά
Ως τσε ταν ατζά στερία .                                   Στην απέναντι στεριά .

Έατθε καουπαρήντε                                          Ελάτε και καλώς να ,ρθείτε
Οι Τσακώνοι τσι είνει ποίντε                             Τσακωνόπουλα να ειδήτε
Α γρούσα να απαραμάει                                    Η γλώσσα αιώνια για να μείνει
τσε το θρόνε να κατσάει                                  . Στο θρόνο της να παραμήνει …

[contact-form][contact-field label=”Name” type=”name” required=”true” /][contact-field label=”Email” type=”email” required=”true” /][contact-field label=”Website” type=”url” /][contact-field label=”Message” type=”textarea” /][/contact-form]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *