ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ
ΔΕΦΤΕΡΑ 20 του Νοέμπρη2017 . ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ .
……..ΚΑ ΔΕΦΤΕΡΑ ΤΣΕ ΚΑ ΕΒΔΗΜΑ . …….
Ο πλεονέχτα άντρωπο , δικά ση όα σε θέου
Αιώνια αχάριστε , εν’ ποίου οτσι εν’ θέου .
Α φύση ενάτθε α τιμωρό , άντρωπο πλεονέχτα
Θα ‘ρει όσα νιε ‘κρέβερε, αχόντακχο Θεομπαίχτα.
Μιτσή , τρωτέ ευάλωτε , τα δένανη τα φύση
Τθο πέρασμα ση ο χείμαρε όα θα ση ξεκχρίσει .
Για να γκριουφτήρε ο ‘σει πορού , α εκδίκηση θα μόλει
Όκια τσε να ‘σει άντρωπο , θε να ντε ‘ρέσει το βόλι
Βιβλικά α καταστροφή , εχάτθαει περιουσίλε
Αντροίποι εχάτθαει πρεσσοί , αφάνταστοι ζηνίλε .
Το ενενήντα το Τερέ , κάτσι παρόμοιε ενάτθε
μα έμαει ποιό τυχεροί , γκανένα ο εχάτθε..
Μαλέ ο ‘Βάνου άντρωπο , με τσίπτα ο ‘νει μαθαίνου
Ταν ιστορία αχόντατθε , υπόψη ντη ο ‘σει αβαίνου
Ου ‘νει φταίντε οι πολικιτσοί , μα οι αντροίποι όλοι
Μα σε μπαρείντα ξαφνικό , κακό ατςhέ σα μόλει …
………………………………………………………….
Ο πλεονέχτης άνθρωπος , δικά του όλα τα θέλει
Άπληστος κα αχάρηστος δικά του όλα τα θέλει .
Έγινε η φύση τιμωρός άνθρωπε πλεονέχτη
Θα πάρει ότι της έκλεψες , άνθρωπε Θεομπαίχτη
Μικρός , τρωτός και ευάλωτος , στην δύναμη της φύσης
στο πέρασμα του ο χείμαρρος , όλα θα τα ξεπλύνει (πραρασύρει)
Και να κρυφτείς πιά δεν μπορείς , η εκδίκηση θα έρθει
Όπου και νάσαι άνθρωπε το βόλι θε να σεύρει .
Βιβλική η καταστροφή , χαθήκαν περιουσίες
Ανθρώποι χάθηκαν πολλοί , αφάνταστες ζημίες
Το 90 στον Τυρό παρόμοιο είχε γίνει ,
σταθήκαμε όμως τυχεροί ,ζωή τότε δεν ‘χάθει .
Μυαλό δεν βάζεις άνθρωπε , με τίποτα δεν μαθαίνεις
Την ιστορία αχόρταγε , υπόψη δεν λαβαίνεις .
Δεν φταίνε οι πολιτικοί , μα οι ανθρώποι όλοι .
Παράξενο τους φαίνεται , κακό μεγάλο αν έρθει …..
ΤΗΝ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΑΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΟΛΗ , ΜΑΝΤΡΑ ,
………..ΕΝΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *