ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

.

 

………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………

Δέφτερα τσαι 2 του Νοέμπρη 2020 :Α Τσακωνοπαρέα …. 

Για του νέοι #163: του Πάνου Μαρνέρη

 

Ατσένουτε = δεν του κενώθηκε ( μοιράστηκε) φαγητό 

Ολάτσερε ολόκληρο 

Ατσίμντανε = σφεντάμι 

Ατσιπέρη = προχθές 

Ατσοινώνητε = ακοινώνητος 

Ατςhοκάνιστε = ανευνούχιστο (χωρίς Τσοκάνι, τροκάνι) μόνο στα ευνουχισμένα έβαζαν τροκάνι .. 

Ατσένουτε το σκουτέλι του αντρούπου νιε βαλήτσερε απουρτέσε σι βρε Μαριγώ;Άδειο (ακένωτο) το  πιατάκι του ανθρώπου το έβαλες μπροστά του Μαριγώ ;

Ολάτσερε καουτσαίρι μαθές ο θα οραθούμε ;

Ολόκληρο καλοκαίρι μαθέ δεν θα ιδωθούμε ; 

Τον Άγουστε ο Ατσίμντανε ένι έχου καρπό τσαι τα χκηνά νι είνι τςhούντα πρεσσιού . Τσαι να νιουρίζερε ότσι από ατσίμντανε είνι ποίντε το κίσου μέρη τθα βιολία .= Τον Αύγουστο το σφεντάμι έχει καρπό και τα γίδια το τρώνε πολύ . Και να γνωρίζεις ότι από σφεντάμι κάνουν και το πίσω μέρος στα βιολιά ….

Ταν ατσιπέρη έμα ζατέ τα Γαστένιτσα …= Προχθές είχα πάει στην Καστάνιτσα ….

Εσκωρέτθε ο Χριστσιανέ τσαι εζάτσε ατσοινώνητε. Ουουου ατσοινώνητε,  μπίτι  αρούκατε ένι έντενη .= επέθανε ο Χριστιανός και επήγε ακοινώνητος . Ουουου τελείως ακοινώνητος,χοντροκέφαλος είναι αυτος…

Θα νι κχοντούερε για σπορίτα γιάκεινη νι αφήτσερε ατςhοκάνιστε;

Θα το κρατήσεις για σπορίτη γι αυτό το άφησες ανευνούχιστο…..

Με το καλε να ξημερουθούμε τσαι από ταχία το επφέρη θα ναϊθεί ατσιπέρη … Με το καλό να ξημερωθούμε και από αύριο το εχθές θα γίνει προχθές ……… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………… 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *