ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ
ΔΕΦΤΕΡΑ 2 του Απρίλη 2018 . Τσακωνοπαρέα μη .
Κα ατςhά Δέφτερα, εβδημά τσε καλέ μήνα .
Ο Νιε ανακοινούκα επφέρη να μπάτσε τσε μ’ αλήετε ότσι ένει φάρσα.

Τσακωνοπαρέα ένει ο τίτλε πφι εδούκαμε τα παρέα νάμου ογή τσε 2 χρόνου . Έμε νία παρέα πφι χωρίς ατςhοί κουβέντε εθελοντικά με αγάκη τσε πρεσσά όρεξη έμε προσπαθούντε για τα διάσωση τσε αναβοίωση τα γρούσα νάμου . Έμε Τσάκωνε τσε έμε περήφανοι για έγκεινη . Εμπήκαμε ένα σύλλογο λοιπόν για να μπορήνουμε τσε νόμιμα να δουλέψουμε τάνου σε έγκεινη για του παραχωρήσε σε δημόσιοι χώροι τσε τσε τσε … έμε Ευχαριστούντε τα Δικηγόρο νάμου Τάνια Κουρμπέλη για το νομικό κομμάκι .. . Ο σύλλογο έντενη ένει ο σύλλογο τα Τσακωνιά , ο σύλλογο σε όλοι τουΤσακώνισε, του Τσάκωνε , Τσακωνοπούλε , τσε Τσακωνόπουα . Όλοι έτθε μέλη σε έντενη το σύλλογο γραφτοί τσε άγραφτοι. Όλοι έμε καμπτζία , δάσκαλοι τσε μαθητέ ,του συλλόγου . Έμε όλοι αγαπητοί με κοινέ σκοπό . Μπορεί καννιά βοά να διαφωνέμε για το τρόπο ,αλλά ποτέ ο θα διαφωνέμε για το σκοπό . Ένει Θέου να καλέου όλοι νιούμου σε έντενη το σύλλογο , εμε χρειασκουμένοι τα βοήθεια τσε τα συμπαράσταση νιούμου . Έμε θέντε τα γνώνη νιούμου, έμε χρειασκουμένοι ταν αγάκη νιούμου . Για να μπορέμε να ποίουμε κάτσι , για να επιτύχουμε κάτσι , έμε χρειασκουμένοι ταν ένεση τα αγάκη νιούμου για να κιστίουμε ότσι έμε ποίντε τα δουλεία νάμου έμε χρειασκουμένοι ένα καλε όγο πφι ένει το εμβόλιε τα επιβεβαίωση.
Ευχαριστού : Πάνο Μαρνέρη
Τα ονούματα του εκλεγέντος διοικητικού συμβουλίου θα ανακοινουθούνει σύντομα από ταν
Ερήνη Ψαρολόγου , τα γραμματέα νάμου .
…………
Τσακωνοπαρέα είναι ο τίτλος που δώσαμε στην παρέα μας εδώ και δύο χρόνια . Είμαστε μία παρέα που χωρίς μεγάλες κουβέντες , εθελοντικά με αγάπη και με πολύ όρεξη προσπαθούμε για την διάσωση και αναβοίωση της γλώσσας μας . Είμαστε Τσάκωνες και είμαστε περήφανοι γι αυτό . Ιδρύσαμε τον σύλλογο ώστε και νόμιμα πλέον να διεκδικούμε δημόσιους χώρουςπρος όφελος του σκοπού μας . Ευχαριστούμε την δικηγόρο μας Τάνια Κουρμπέλη για το νομικό κομμάτι … ο σύλλογος αυτός είναι ο σύλλογος της Τσακωνιάς , ο σύλλογος για όλες τις Τσακώνισες ,τους Τσάκωνες , τις τσακωνοπούλες και τα Τσακωνόπουλα . Όλοι είσαστε μέλη εγκεγραμμένοι και μη σε αυτόν τον σύλλογο . Όλοι είμαστε παιδιά του , δάσκαλοι και μαθητές . Όλοι είμαστε αγαπημένοι με κοινό σκοπό . Μπορεί να διαφωνήσουμε για τον τρόπο αλλά ποτέ για το σκοπό .
Θέλω να καλέσω όλους σας σε αυτόν το σύλλογο χρειαζόμαστε την βοήθεια σας και την συμπαράσταση σας . Θέλουμε την γνώμη σας και χρειαζόμαστε την αγάπη σας. Για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι για να επιτύχουμε κάτι χρειαζόμαστε την ένεση της αγάπης σας , για να πιστέψουμε ότι κάνουμε την δουλειά μας , χρειαζόμαστε ένα καλό λόγο που είναι το εμβόλιο της επιβεβαιωσης .
Ευχαριστώ : Πανος Μαρνέρης
Τα ονόματα του εκλεγέντος διοικητικού συμβουλίου θα ανακοινωθούν σύντομα από την γραμματέα μας Ειρήνη Ψαρολόγου . .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *