ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

………… ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ  ……… 

Δέφτερα 19 Νοεμβρίου 2018  . Τσακωνοπαρέα μου  . 

……. ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΟ ….. 

Σαν άλλο δεν με Μάρανε εις τον επάνω κόσμο 

Σαν τρία αδέλφια γκαρδιακά και πολυαγαπημένα 

Μαζί ετρώγαν κι έπιναν μαζί αδελφοκοιμόνταν

Αντάμα πήγαν κι έκατσαν κι αγνάντευαν στο ψήλο . 

Πουλάκι πήγε κι έκατσε στου Κώστα το ντουφέκι . 

Δεν κελαηδούσε σαν πουλί , δεν τόλεγε σαν αηδόνι . 

Μον’ κελαηδούσε κι έλεγε ανθρώπινη λαλίτσα . 

 —Εσείς τρώτε και πίνετε και οι Τούρκοι σας κουρσέψαν

Πήραν του Κώστα τον υγιό, τ’ Αλέξη την γυναίκα 

και του μικρού Βλαχόπουλου την αρραβωνιαστικιά του 

Κι ο Κώστας φτιάχνει πέταλα κι ο Αλέξης καλιγώνει 

Και το μικρό κλεφτόπουλο σελώνει τ’ άλογο του . 

—Σύρ’ αδελφέ κι αγνάντεψε εκει ψηλά στην Σέλα 

Κι αν είν’ πενήντα κι εκατό , έμπα τους μοναχός τους 

Κι αν είναι περισσότεροι γύρνα να πάμ’ αντάμα . 

Βγήκε ψηλά και μέτρησε και μετρημό δεν έχουν 

Και στ’ άλογο του έλεγε και στ’ άλογο του λέει . 

—Δύνασαι μαύρε δύνασαι να μπούμε και να βγούμε 

— Δύναμαι αφέντη δύναμαι να μπούμε και να βγούμε …..

Καλό ξημέρωμα  με το καλό να κινήσει η μέρα μας 

…………… ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….. 

——————————————————————-

…………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………. 

ΔΕΦΤΕΡΑ 19 του Νοέμπρη 2018 Τσακωνοπαρέα μοι . 

……….ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ  με το Πάνο ………

Τσίπτα άλλιου ο σεκλεκίε μοι  το τάνου έντενη κόσμο 

Όπφου οι τςhει αϊθήνε οι γκαρδιατσοί οι αγακητοί . 

 τςhούντε τσαι κίντε ίγκιαει μαζύ,  αντάμα ίγκιαει κιούφουντε 

Αντάμα εκατσάκαει  το ψήλε τσαι αγναντεύαει . 

Πουλάτσι ζάτσε τσαι κατσάτσε τθου Κώστα το ντουφέτσι 

Ο ‘κει λαλούντα σα πουλί  ο ‘κει αούντα νι σαν αηδόνι 

Λαλούντα έκει τσαι αούντα , με αντρόκινε  λαλία . 

—Τςhούντε τσαι κίντε έτθε εμού τσαι οι Τούρτσοι είνει κρέφουντε 

Άγκαει του Κώστα τον υζέ , τ’ Αλέξη  τα γουναίκα 

Τσαι από το ποιο μιτσούτερε ταν αρραβωνιαστσικά σοι . 

Τσαι ο Κώστα  εφκιάνου πέταα τσαι Αλέξη έν’ καλιγούκχου 

Τσαι  ο ποιο μιτσούτερε το άγο εσεούτσε 

—Έτζε αϊθή τσαι αγνάντεψε οπά  ψεά τα Σέα 

Άμα ειν’πενήντα τσαι εκατό , μπάε σοι μοναχό ντοι 

Άμα τσαι είνει πλέτεροι , γύρε να ζάμ’  αντάμα 

Μπαήτσε ανάγκια να μετςhεί μα μετςhιμό ου ‘νει’χουντε 

Τσαι τ’ άγο σοι ρωτήτσε ‘νει τσαι τ’ άγο σοι  νιε ‘πέτσε . 

—Δενούμεν’ έσει μαύρε μοι να μπάμε να μπαήμε 

—Δενούμενε ένει αφέγκη μοι να μπάμε να μπαήμε …..

Καλε ξημέρουμα τσαι με το καλέ να τσινεί α μέρα νάμου . 

…………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *