ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

……… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………
Δέφτερα19 του Μάτζη 2018 . Τσακωνοπαρέα μη .
………Ζαριτσι #4 ….
Κα Δέφτερα τσε κα εβδημά !!!

Του ροϊδίε , του πορτοκαλίε , του Λεϊμονίε τουρ Αχράε τσε τα
Αχανικά τθα δύου περιβόλια τα Αρετή Τετώρου ( Παγιού )
τσε του Αναστάση του Κορόγου , ίγκιαει
συμπληρούκχουντα ταν ομορθία . Τα 3 μαγγανοκήγαδα ίγκιαει αφήντα το μονότονε ήχο σου να ενουθεί με το θόρυβο από το τσύμα τα Θασσέ. Οι Ζαριτσιώτοι με του ροζιαστοί χέρε σου τσε τον ιδρούτα σου , ίγκιαει μακούκχουντε τσε ταν πιο σκληρά κοτρόνα , τσε νη ίγκιαει ποίντε γόνιμο ..
Τα κηγαϊδα σου ίγκιαει πφουντέχουντα τα δίψα τα ζώα τσε τουρ αντροίποι πφι ίγκιαει κχαμπέντα από τα Γωνία , Μπαλιτσαρκό ,του Βελλιέ τσε το Τσέρακα τσε ας ίγκιαει γλυφοΰβατα. (Γλυφα ύβατα) ή´ (γλυφαούρε )Οι Τράτε του Τερού , τσε τα γιούρε περιοχή ίγκιαει δίντε τάν εδικά σου γραφικότητα ανοιτθά από το Ζαρίτσι …..

Τσακωνοπαρέα μη . Καλε ξημέρουμα , με υγεία .
……… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *