ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Ο ήλιε απ ‘τα σύγνεφα να φαγκιστεί εν’ κοντέγκου

Θα σι μπάλει πέρε τάχατες νη άδικα εν’παλαίγκου

Ο ήλιος απ’τα σύννεφα να εμφανιστεί κοντεύει..

Θα τα βγάλει πέρα άραγες ή άδικα παλεύει ;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *