ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

…………,ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………. 

Δέφτερα  18 του Μάτζη 2019 . ΑΤσακωνοπαρέα . 

Ιντερνέτι #3 του Πάνου Μαρνέρη . 

Γ )  εζού ζουρλίσμα ή´ εκιού έσι κούτσουρε;  

Σ ) Τσι  ένι φταία εζού βρε , τα νία μαραφέτι , ταν άβα κουμπούρε .     έδαρη έμε έχουντε  τσαι  φέσι τθο καφοκούκι ….

Γ ) ποίε καφοκούκι ; καλέ ότσι έσι θέα έσι νία  …. 

Σ )  βρε  Γιαννού το καλέ πφι ντι ένι θέα , να χαίρησιου τα καμπτζιούλια ντι , νίλη μι  τα γρούσα νάμου όρκο μι …. 

Γ ) Ο πρόκετε να συννονοηθού με ετίου μον έτζε ποίε του δουλείε ντι , τσαι σ’ έμε  αούντε αργούτερα , έτζε Χριστσιανά του Θεού . 

Σ ) έδαρη πφι με εμποίτσερε τα τσιουφά μι Δρεμόνη κια να ζάου α μαργουτά  ; Με τσι εμαλέ να ποίου δουλεία … 

Γ ) Ο ‘ νι τςhήντα τσίπτα άλλιου παρά μη μόλει ο άντρωπο τσαι έκεινη το πφου τθο διάβολε νι είνι αούντε , το μαντέμι ό’νι  δουλέγκουντα…… 

Σ ) βρε Γιαννού , ήμαρτον πλέα Χριστσιανά μι , πέκαμε να αλήερε κάτσι να γιάμε , μα νιε χοντριάτζερε τα δουλεία ντι . 

Γ ) Ντε πέκα έτζε ποίε κανία δουλεία , Όρα μι κατςhού τα δικά μι τσιουφά να γιομίσου τα δικά ντι , ο θήκαει … 

Σ ) ποίερ εθήκαει  Γιαννού , τόσα ούρα μ’ ….έσι αναιμούκχα το ένα λιτριίδι μετά  από το άλλιου , τσι ένι έγκεινη το τελευταίο ; 

Γ) βρε ο θήκαει  ,  ο όγο νι ένι αού  ; Ήμαρτον πλέα …. 

ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΥΓΕΙΑ ΤΣΑΙ ΝΑ ΑΓΑΠΗΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΔΙΠΑ ΝΑΜΟΥ . 

ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ … ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….

——————————————— 

Εγώ τρελλάθηκα ή´ εσύ είσαι κούτσουρο ;

Τι φταίω εγώ βρε , την μια μαραφέτι , την άλλη κουμπούρες τώρα έχουμε και φέσι στο  καφοκούτι 

Ποιο καφοκούτι καλε , ότι θέλεις ακούς  ; 

Βρε Γιαννού το καλό που σου θέλω , να χαίρεσαι τα παιδάκια σου ,  μίλα μου στην γλώσσα μας όρκε μου . 

Δεν πρόκειται να συννενοηθώ με σένα μόνο πήγαινε κάνε τις δουλειές σου και τα  λέμε αργότερα , πήγαινε χριστιανή του Θεού .

Τώρα που μου έκανες το κεφάλι δρεμόνι  ( χοντρό κόσκινο ) 

που να πάω η δύστυχη , με τι μυαλό να κάνω δουλειά ; 

Δεν στεναχωριέμαι για κάτι άλλο παρά για το ότι ,  μην έρθει ο άνθρωπος  και κείνο πως το διάολο λένε , το μαντέμι δεν δουλεύει . 

Βρε Γιαννού ήμαρτον πια Χριστιανή μου , είπαμε να πεις κάτι να γελάσουμε , μα εσυ την χόντριανες την δουλειά . 

Σου είπα πήγαινε κάνε καμμιά δουλειά . Κοίτα να μήπως και σπάσω το δικό μου κεφάλι να γεμίσω το δικόσου , δεν σφάξανε ; 

Ποιόν σφάξανε Γιαννού , τόση ώρα μου πετάς την μία πέτρα μετά την άλλη , τι ήταν αυτό το τελευταίο ; 

Βρε δεν έσφαξαν , ο λόγος το λέει  ; Ήμαρτον πιά … 

… Να έχουμε υγεία και να αγαπάμε τον  διπλανό  μας….. 

… ΚΑΛΟ ΞΗΜΕΡΩΜΑ ….. ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..  

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *