ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ 

Δέφτερα 17 του Φλεβάρη 2020 :ΑΤσακωνοπαρέα … 

ΤσικνοΠέφτα :Του Πάνου Μαρνέρη 

Τα Πέφτα πφί ένι παρία 

Δηλαϊδη ταν  παρασικρία 

Του Τερού  τα κάτου γειτονία 

Τα τσαινουρτσία τα πλατεία  

Όλοι οπά θα μαζουτθούμε  

Με κριαούνι να γκιτθούμε . 

Έατθε να τσικνιστούμε 

Τσαι λιγάτσι να ξεδούμε . 

Θα είνι όρπα τα καμπτζία 

Θα αλήνει τσαι αστεία 

Τσακώνικα θε να σ’αλήνει 

Τσαι απέ θα τραγουδήνει 

Θα ένι τσαι α Τσακωνοπαρέα 

Πφι θα τραγουϊδεί ωραία 

Έατθε να  χοροσπηδήμε 

Τα σεκλέκια κίσου να αφήμε 

Οπά να έτθε όλοι 

Να νι φέρουμε ένα γιουροβόλι.

…… ΕΜΕ ΑΝΤΕΧΟΥΜΕΝΟΙ …..

Καλέ ξημέρουμα ….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ 

…….. 

Την Πέμπτη που μας έρχεται, δηλαδη παραμεθαύριο 

Στου Τυρου την κάτω γειτονιά, στην καινούργια την πλατεία 

Όλοι έκει θα μαζευτούμε με κρέας να τσουπωθούμε 

Ελάτε για να τσικνιστούμε και λιγάκι να ξεδόσουμε 

Θα είναι έκει και τα παιδιά,  θα μας πούνε και αστεία 

Στα 

Τσακώνικα θε να τα πούνε και μετά θα τραγουδήσουν 

Θα είναι και η Τσακωνοπαρέα, θα μας τραγουδήσει ωραία 

Ελάτε να χοροπηδήσουμε τα σεκλέτια να αφήσουμε 

Εκει να είστε όλοι να το φέρουμε γυροβολιά … 

Σας περιμένουμε … 

….. Καλό ξημέρωμα ……. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *