ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

Δέφτερα 17 του Σετθέμπρη 2018 .Τσακωνοπαρέα μοι

  απανταχού Τσάκωνε τσαι θίλοι τα Τσακωνιά …

Γλέγκια τσαι ξεφαντούματα λοιπόν με μπροστάρηδε τουρ οργανοπαίχτοι τθου σκληροί χρόνου τα κατοχή .

Οι παράδε ίγκιαει αχρηστευτεί  , με ένα ταγάρι γιομάκιου χρήμα

 ο ‘σα  αγοράνου ούτε νία οκά ζάχαρη . Τότθε λοιπόν τθου γάμοι ο γαμπρέ έκει πλερούκχου τα  μουσικά κουμπανία με είδος . 

Δύου σάκχου φαέ , ή´ δύου ντενεκέδε Άι το πιο συνηθιστέ … 

ίγκιαει παίζουντε λοιπόν από το Παράστσι ως τα Δέφτερα το μεσαμέρι . Μπρι από 80 χρόνου ( έδαρη παρατάνου φυσικά) βιολιτζή το Τερέ έκει ο Γιώργο ο Λυγινέ ( μαστρογιώργο ) τσαι λαβουτιέρη ο Αναστάση ο Κορόγο ο κουνιάδε σοι . Βιολί έτεοι του χρόνου έκει παίζου τσαι ο τσείε ο Γιάννη ο Τίγκλια . Λίγοι χρόνου αργούτερα ο Νιχάλη Παραστσευά ( Λούτσο ) Βιολί τσαι λαβουτιέρη τον αϊθή σοι θόδωρε Γιάννη Παραστσευά τσαι αργούτερα το Ντίνο Σούρσο 

( Ντινάκια ) . Άλλε βιολιτζή του τόπου Ο Θόδωρε ο Λυγινέ  με λαβουτιέρη το Θοδερε Κορόγο ( Μαντζουράνη ) τσαι μετά το Γιώργο Γκουβύση ( Κουτρουμπούρα ) 

Καλέ νάμου ξημέρουμα με υγεία ….

…………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

…………………………………….

Γλέντια και ξεφαντώματα λοιπόν με μπροστάρηδες τους οργανοπαίχτες στα σκληρά χρόνια της Κατοχής . Τα λεφτά ( χρήμα ) ήταν άχρηστα  , με ένα ταγάρι γεμάτο με χρήματα δεν αγόραζες ούτε μία οκά ζάχαρη . Τότε λοιπόν στους γάμους ο γαμπρός πλήρωνε τους μουσικούς με είδος . Δύο σακιά σιτάρι ή´ δύο τενεκέδες λάδι , τα ποιο συνηθισμένα …. έπαιζαν λοιπόν από την Παρασκευήως την Δευτέρα το μεσημέρι .Πριν 80 χρόνια ( τώρα περισσότερα βέβαια ) βιολιτζης στον Τυρό ήταν ο Γιώργος Λυγινός (Μαστρογιώργο )και λαουτιέρης ο Αναστάσιος Κορολόγος ο κουνιάδος του .Βιολί και εκείνα τα χρόνια έπαιζε και ο θείος ο Γιάννης ο Τίγκλιας . Λίγα χρόνια αργότερα ο Μιχαλης Παρασκευάς ( Λούτσος ) βιολί και λαουτιέρης ο αδελφός του Θεόδωρος Ιωάννου Παρασκευά και αργότερα ο ο Ντίνος ο Σούρσος  ( Ντινάκιας ) . Άλλος βιολιτζης του τόπου ο Θεόδωρος Λυγινος με λαουτιέρη τον Θεόδωρος Κορολόγο  ( Μαντζουράνη ) και μετά με τον Γιώργο Γκουβούση  ( Κουτρουμπούρα….. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *