ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

……….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……… 

Δέφτερα 17 του Δετσέμπρη 2018.  ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ  μοι . 

Τσακώνικα με το Πάνο  για του νέοι # 84 

Κοντοζάκουρε ( υποτιμητικό )  = πολύ κοντός . 

Κο να ντι μόλει κοντοζάκουρε = ξαφνικό να σούρθει κοντούλι . 

Σιγά τον άτςhωπο με το κοντοζάκουρε = 

Σιγά τον άντρα με τον Κοντούλη 

Έτζε να γκρενιστήρε βρε κοντοζάκουρε πφι θα μ’ αλήερε σ’ ενίου .

Πήγαινε να γκρεμιστείς βρέ  κοντούλη που θα μου πείς εμένα .. 

Νία σπιθαμά έσει βρέ κοντοζάκουρε = μιά πιθαμή είσαι Κοντούλη . 

Α νύϊθη όμορφο ένει αλλά μπίτι κοντοζάκουρε = 

Η νύφη όμορφη είναι αλλά τελείως κοντούλα …. 

Κοντοστάμα = κοντοστάθηκα . 

Όπφουρ έμα έγκου τα πορία μοι ενιάκα νιά αντάρα τσαι κοντοστάμα .

Όπως πήγαινα στο δρόμο μου άκουσα μια αντάρα και κοντοστάθηκα .

Εβαλήκα νία φωνά  , κοντοστάμα για απογημό ,αλλά  τσίπτα . 

Έβαλα μία φωνή κοντοστάθηκα για απάντηση αλλά τίποτα …. 

Βαλήκα αβουτάνα θίλοι μοι , τσαι λίγο κοντοστάμα 

Ενιάκα χαβά  Τσακώνικο ,  λιγάτσι εταράμα … 

Έβαλα φίλοι μου αυτί , λίγο εκοντοστάθηκα. 

Σκοπό άκουσα Τσακώνικο και κάπως εταράχτηκα ….. 

 

Κα Δέφτερα  τσαι κα εβδημά σε όλοι νάμου . 

…………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *