ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο


……….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

Δέφτερα 17 του Γενάρη 2022: Α Τσακωνοπαρέα . 

                … ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΟ ΝΑΜΟΥ…

Επφέρη α εφημερίδα ΕΣΤΙΑ έκι έχα αφιερουτέ ολάτσερε σελίδα, τθο Χρήστο Μυωνά. Τθον δικό νάμου Χρήστο,τθον δικό νάμου άντρωπο πφι ένι παλέγκου τάσου από ταν εκπομπά σι  «από τόπο σε τόπο» τθο κανάλι τα Βουλή, να κχοντούει τα παράδοση  νάμου, τσαι όχι μόνιου, Ζωντανά . 

Να νι εφτσηθούμε όλοι να σταθεί γερέ τσαι να συνεχίσει τό όμορφο τσαι σημαγκικό σι  έργο .  

Ο Έλληνα από άκρα σ’άκρα του πλανήτα  νι ένι ορού νι ένι ξοικάζου νι ένι νίου, νι ενι καμαρούκχου…..νι ένι χρειασκούμενε .

………………………..

Εχθές η εφημερίδα ΕΣΤΙΑ  είχε ολόκληρη σελίδα αφιερώσει στον Χρήστο Μυλωνά . Στο δικό μας Χρήστο, στον δικό μας άνθρωπο ,που προσπαθεί μέσα από την εκπομπή του, «από τόπο σε τόπο»  στο κανάλι της Βουλής να κρατήσει την παράδοση μας και όχι μόνο, ζωντανή .

Να του ευχηθούμε όλοι να σταθεί γερός και να συνεχίσει το όμορφο και σημαντικό έργο του. 

Ο Έλληνας από άκρη σ’άκρη του Πλανήτη, τον βλέπει,τον κοιτά, τον ακούει, τον καμαρώνει τον Χρειάζεται … 

ΝΤ’ΕΜΕ ΦΧΑΡΙΣΤΟΥΝΤΕ ΧΡΗΣΤΟ….Σ’ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΧΡΗΣΤΟ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *