ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

…….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….
ΔΕΦΤΕΡΑ 16 του Οχτώβρη 2017 . ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ .

ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΕ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΤΟΥ ΚΟΡΟΓΟΥ .
ΔΙΑΣΤΣΕΥΗ ΤΣΕ ΓΡΑΦΤΕ ΤΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ :
ΠΑΝΟ ΜΑΡΝΕΡΗ .

Οτσι ένει θυμούμενε απο το πόλεμο του 1940 ένα γέρου Τεριώτα .

( Με τα λόγχη εχαράμε του σhίνοι το όνομα νάμου -γαλανέ τραγούδι- να νη άρει ως ταν άβα άκρα ο θρύλε τσε πάλι να νη ποί τραγούϊδι . )

Κάθε χρόνε α Εθνικά νάμου γιορτά τουρ 28 του Οχτώβρη το 1940 με έκεινη το ιστορικό τσε αλησμόνητε Ο Χ Ι , θα συγκλονίζει τσε θα ταράχει με το βαϊθού τσε γιγάντιε μύνημα ση , τσε τά θαμπωκικά Λάμπψη του ηθικού ση μεγαλείου , το θυνηκχικό τσε τα καρδία τουρ Έλληνε όκια τσε να είνοι. Εκαθιερούτσε πανηγυρικά τθου σύγχρονοι λαοί , τα πίστη τσε ταν αφοσίωση τα Ελληνικά ψιούχα ,
τθο ιερέ τσε ανούτερε αγαθέ τα Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ι Α .

Καλέ ξημέρουμα Τσακωνοπαρέα μη . Να έχετε νια όμορφο Δέφτερα τσε νια ευχάριστε εβδημά .

Μη ξεχένετε να νιλήνετε Τσακώνικα . Ένει υποχρέωση νάμου .

……… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *