ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………
Δέφτερα 16 του Απρίλη 2018 .Α Τσακωνοπαρέα με του νέοι .
……… Χριστέ Αναστάτθε= Χριστός Ανέστη .

Κια έσει έγκου ; = Που πάς ;

Θα ζάου ως τα χούρα = θα πάω ως το χωράφι .

Τσι έσει έγκου να ποίερε ; = τι πάς να κάνεις ;

Ένει έγκου να δάου τα καϊδία= Πάω να κάψω τα κλαδιά .

Τσι καϊδία θα δάρε = τι κλαδιά θα κάψεις

Τα λιόκαρα από το κάδεμα = τα ελαιόκλαδα από το κλάδεμα .

Έτζε αλλά να προσέχερε γιατσί ένει φουσού
Πήγαινε αλλά να προσέχεις γιατί φυσάει

Καλε ξημέρουμα = καλό ξημέρωμα

Σβαήσετε , νιάτε τσε μάθετε = διαβάστε ,ακούστε και μάθετε ….
……… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *