ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ . 

Δέφτερα 15 του Σερικχή 2020 : Α Τσακωνοπαρέα . 

Ευχαριστήριε τθο Μυωνά τσαι σε όλιου τo συνεργείε τα( ΒΟΥΛΗ)

….Ένα ατςhέ, ατςhέ,ATShεεεεε.  ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥ…. 

Εζού προσωπικά, όλοι  ενεί από ταν Τσακωνοπαρέα, από τον πολικιστικό σύλλογο, εμπορικό σύλλογο, όλοι οι Τσακώνισε, Τσακωνοπούλε, Τσακωνόπουα τσαι Τσάκωνε έμε εφχαριστούντε πάρα πρεσσιού το Χρήστο Μυωνά Τα γουναίκα σι Σωκηρία Καλτσή, το σκηνοθέτα Σπύρο Λαμπρόπουλε με το συνεργάτα σι τον Αντώνη  τσαι όλιου το επιτελείε από το κανάλι τα Βουλή πφι να μου χαρίαει  2:30 αλησμόνητοι ούρε . 

Ο Θεός να νι μου έχει πάντα κα .. 

Α Τσακωνιά, τα Τσακωνοχώρια τσαι α γρούσσα σου ένι πρέπουντα να απαραμάνει . Θα προσπαθείουμε όλοι τθα Τσακωνιά να κχοντούμε τα παράδοση νάμου τσαι τα Γρούσσα νάμου τσαι με τα βοήθα τα δικά  νιούμου σίγουρα θα νι πετύχουμε .. 

Όλοι εβαλήκαει ένα Κοτρωνάτσι για ταν επιτυχία . 

Δήμαρχο, αντιδήμαρχο, Τραγουϊδιστέ ,χορευκήδε οργανοπαίχτε

τσαι όλε ο κόσμο πφι αβήκαει μέρη με ούγειε δήποτε τρόπο 

Να έμε όλοι κα τσαι να νι ξαναποίουμε … Ταν άβα βοά σε ένα άλλιου μέρη τα Τσακωνιά …  

………..ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ 

…. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……

……………………………………….

Ένα μεγάλο, μεγάλο, μεγαααάλο ευχαριστώ…. 

Εγώ προσωπικά, όλοι εμείς από την Τσακωνοπαρέα, από τον πολιτιστικό σύλλογο, εμπορικό σύλλογο, όλες οι Τσακώνες, Τσακωνοπούλες, Τσακωνόπουλα και Τσάκωνες, ευχαριστούμε 

Πάρα πολύ τον Χρήστο Μυλωνά, την γυναίκα του Σωτηρία Καλτσή, τον σκηνοθέτη Σπύρο Λαμπρόπουλο με το συνεργάτη του Αντώνη και όλο το επιτελείο από το κανάλι της Βουλής που μας χάρισαν 2:30 αξέχαστες ώρες .. 

ο Θεός να σας έχει καλά …. 

Η Τσακωνιά, τα Τσακωνοχώρια και η γλώσσα τους πρέπει να παραμείνουν . Θα προσπαθήσουμε όλοι στην Τσακωνιά να κρατήσουμε την παράδοση μας και την γλώσσα μας και με την βοήθεια σας θα το πετύχουμε . 

Όλοι έβαλαν μία πετρούλα για την επιτυχία . 

Δήμαρχος, αντιδήμαρχος τραγουδισταί ,χορευτάδες ,

οργανοπαίχτες,και όλος ο κόσμος που έλαβαν μέρος με όποιον δήποτε τρόπο .. 

Να είμαστε όλοι καλά και να το ξανακάνουμε . Την άλλη φορά σε ένα άλλο μέρος της Τσακωνιάς . 

……..ΚΑΛΟ ΞΗΜΕΡΩΜΑ …… 

……..ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *