ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

 


Ο Αντρία ο Σαπουνάτση θα κεί νάμου ταν απατζελία . 

Τσοινοποιήετε τσαι έγκεινη το βιντεάτσι … 

…………….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……… 

Δέφτερα 15 του Οχτώμπρη 2018 . Τσακωνοπαρέα  μοι .

Τθου Σαπουνάτσι οξόν από το κουτςhουβέλι , τθα πλάγια του σhίνα του Άγιε Λία  ίγκιαει οι οικισμοί : Καμπυςhέϊκα  τθο μέρη  Σούφη , 

Τα Μαστορατσέϊκα , Κασσουρέϊκα τθου Γερανίε . 

Τθα  Μαντρανία είνει ακόνη ερικχούμενα τα χάματα από του

Σωτηριάνιτσοι καλύβου. Α παράδοση ένει θέα να αλήνη ότσι  : 

Ως όρπα εσούτσε ο Ιμπραήμ τσαι σε εδάτσε μαζύ τσαι του γουναίτσε τσαι τα καμπτζία πφι ο προφτάκαει να φύτσωει τσαι να γκριουφτούνει. 

Οπφουρ ένει δενάχουντα ό κάθε οικισμό έκει αρίκχου ταν όνουμα από τουρ οικογένειε πφι ίγκιαει πρωτοέγκουντε το μέρη .Πφιρτά τσαι τα 

Αγιούτςhια , άβα χατά τσαι γκρενιστά τσαι άβα νεοχκιστά από του 

Τεροσαπουνατσιάνοι Τσάκωνε . Τα πλέτερα ίγκιαει έχουντα πεντέμισε μέτςhα  μάκρυ τσαι τέσσερα μέτςhα πράτυ . Εχκίσταει γιούρε το 1680 με το 1750 οξόν από του δύου Αγίουνε , τον Άγιε Γιάννη τσαι τον Άγιε Κωσταγκή.

 Με το καλέ να ξημερουθούμε …. 

…………. ΕΝΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

———————————-

Στα Σαπουνακέϊκα εκτός από το Κουτσουβέλι , στην πλαγιά του 

Αη Λιά ήταν οι οικισμοί : Καμπυσέϊκα ,στη μερία του Σούφη , τα Μαστορακέϊκα , τα Κασσουρέϊκα στή Γερανιά . Στη Μαντρανιά ακόμη ευρίσκονται τα ερείπια από τα Σωτηριάνικα καλύβια . Η παράδοση έχει να λέει : Ο Ιμπραήμ έφτασε ως εκεί και τα έκαψε , μαζύ παιδιά και γυναίκες που δεν πρόλαβαν να φύγουν και να κρυφτούν .. 

Οπως φαίνεται ο κάθε οικισμός  έπαιρνε την ονομασία από τις πρώτες οικογένειες που πρωτόκαναν εγκατάσταση . Σπαρμένα  και τα εκκλησάκια , άλλα Χαλασμένα και γκρεμισμένα και άλλα νεόχτιστο από τους Τσάκωνες ΤυροΣαπουνακιώτες . Τα περισσότερα είχαν 5,5 μέτρα μήκος και 4 πλάτος . Εχτίστηκαν γύρω στα 1680 με 1750 εκτός από τις δύο εκκλησίες , τον Άγιο Γιάννη και τον Άγιο Κωνσταντίνο . 

Με το καλο να ξημερωθούμε…….. 

…………. Μιλάμε ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *