ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

…………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………….

Δέφτερα 15 του Αωνάρη 2019 . Α Τσακωνοπαρέα . 

Για του νέοι #134: του Πάνου Ναρνέρη . 

Ανοιρόγητε = αμοιρολόγητος …………Άμορε = δύστυχος ,άτυχος

Αμορία = τεμπελιά.. ………………………Μουκριούνου= ζουπάω 

Αμπάϊτε = άβγαλτος ……………………..Απιςhαμάτουτε =αμπάλωτο 

Αμογητέ =ομολογία ……………………….Αμάχη = έχθρα.  

Άλυτα = Αλεύρι …………………………….άλυσε  = αλυσίδα 

Ανοιρόγητε νι κχακχούαει τον έρμο = 

Αμοιρολόγητο τον έθαψαν τον έρημο .. 

Μ’ ένι έχα κιατθέ νία αμορία ο ‘νι Θέου να ποίου τσίπτα = 

Μ’έχει πιάσει μια τεμπελιά δεν θέλω να κάνω τίποτα .. 

Μιτσή καμπτζί ένι , αμπάϊτε ακόνη μαθές … =

μικρό παιδί είναι , άβγαλτο ακόμη μαθέ ..

Κια θα δείρε αμογητέ πέτσερε ; = που θα δώσεις ομολογία είπες ;

Είνι χρειασκούμενα άλυτα για να ζυμούερε =

χρειάζεται αλεύρι για να ζυμώσεις 

Τσι ντ’ ένι φταίντα έγκεινη το άμορε ο  ‘σι αού μι ; = 

Τι σου φταίει αυτό το δύστυχο δεν μου λές . 

Μη σι μουκριούνερε θα χάνει = μην τα ζουπάς θα χαλάσουνε .. 

Έγκεινη το παντελόνι ένι απιςhαμάτουτε = 

αυτό το παντελόνι είναι αμπάλωτο . 

Ότσι τσαι να ντι ποί ο άλλε μη νι κχοντούτσερε αμάχη = 

Ότι και να σου κάνει ο άλλος μην του κρατάς έχθρα…. 

Δέει το κούε με τον άλυσε = Δέσε το σκυλί με την αλυσίδα. 

ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ …. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *