ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

Δέφτερα 14 του Οχτώμπρη 2019:Α Τσακωνοπαρέα 

Πλυντήριε #9 : Του Πάνου Μαρνέρη . 

—ου νι έγκουντα κχίπτα; Έτρου όπφου είνι μουγκρίζουντα ένταει τα ρημαϊδακά  θα σι κατακίωει να κια θα ζάνει …… 

— χαχαχα μη χολήνερε θα σταμακήσωει μπίτι για μπίτι τσαι απέ θα νι ανοίτσουμε …. 

— Ορή άνοιτσε νι εκιού πφι νι έσι έχα παρτέ το κολάϊ εζού ν’αλήου ταν αμαρκία μι ένα φόβο νι ένι έχα.. 

— Ο πρόκεται να πάθερε τσίπτα μον ησύχασε .. 

— Ξέρα ένι τσαι εζού , το ένα ένι κχρίζουντα , το άλλιου ένι

ψαχνίζουντα τσαι τα δύου είνι κοτζίζουντα .. 

— Ναι έτρου όπφου σε έσι αούα … 

— Αμ σ’οράκα εζού ένταει είνι αντρωπονόητα , τσι να μη φοζήμα . 

— Να μη φοζήσιου αφού είνι αντρωπονόητα όπφουρ επέτσερε

 τσαι εκιού   

— Βρε Χριστσιανά του Θεού , ο άντρωπο ένι τα ατςhίτερε Θερίε, τον άντρωπο ένι πρέπουντα να φοζήσιου .

— βρε γειτόνισα τσαι να μη συχωρέρε πφι ένι αούα βρέ, ο άντρωπο σ’ εφκιάτσε για να μην ακισταινούμαει να μη τραβηντούμαει …. 

— Τσι να αλήου ό’νι πορούα να αλήου τσίπτα αλλά ένα αααααχ θα νι αλήου ……….

 

……….Καλε ξημέρουμα ….ο Θεό το καλέ……….. 

……………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………. 

———————————————————————— 

— Δεν πάνε πουθενά ; Να έτσι όπως μουγκρίζουνε αυτά τα  ρημάδια θα τα καταπιούνε . Να που θα πάνε …

— χαχαχα μη χωλοσκάς θα σταματήσουν τελείως και μετά θα τα ανοίξουμε …

— Να άνοιξε το εσύ που έχεις πάρει το κόλπο, εγώ να πω την αμαρτία μου ένα φόβο τον έχω . 

— Δεν πρόκειται να πάθεις τίποτα μον ησύχασε . 

— Ξέρω κι εγώ το ένα πλένει το άλλο στεγνώνει και τα δυο βογγάνε . 

—Ναι ελτσι όπως τα λές .. 

— Αμ τα είδα εγώ αυτά είναι αντρωπονόητα τι να μην φοβάμαι.. 

— Να μην φοβάσαι αφού είναι αντρωπονόητα όπως είπες ξαι εσύ…. 

—Βρε Χριστιανή του Θεού,  ο άνθρωπος είναι το μεγαλύτερο θηρίο, τον άνθρωπο πρέπει να φοβάσαι  .. 

—Βρε γειτόνισα και να με συγχωρείς που σου λέω βρέ, ο απάνθρωπος τα επφτιαξε για να μην κουραζόμαστε και να μην τραβιώμαστε … 

— Τι να πώ , δεν μπορώ να πώ τίποτα, αλλά ένα αααχ θα το πώ … 

…… Καλό ξημέρωμα , ο Θεός το καλό ………

………… ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………… 

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *