ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Κα αρχά για τα καμπτζία κα ναμέρα τα σκολεία

Νάχωει νία κα χρονία, χαρετά τσαι με υγεία. 

Καλή αρχή για τα παιδιά καλή ‘μέρα στα σχολεία

Νάχουν μια καλή χρονιά, χαρούμενη και με υγεία .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *