ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ……
ΔΕΦΤΕΡΑ 13 του Νοέμβρη 2017 . Τσακωνοπαρέα μη .

ΚΑ ΔΕΦΤΕΡΑ ΤΣΕ ΚΑ ΕΒΔΗΜΑ

Κατα πρώτα είγκιαει αραμούντε το σκολείε τσε μετα το μετόχι .
Ο πρόεδρε εκει τοιχοκχολίχου , κατάλογο με ονούματα τσε σύμφωνα με έτενη έκει πρέπουντα να φιλοξενεί κχάμποσοι Ιταλοί . Εζου ένι θυμούμενε το Γκιοζέπο, το Τζιοβάνη , το Μπρούνο , πφι είγκιαει περατοί απο τα τζέα νάμου . Το χεινόπωρε του 1943 νια ομάδα απο ΤεριωτοΣαπουνατσιάνοι , με αρχηγό το Κώστα Αλευρά , με τσίνδυνε τα ζωή σου , εξουδετερούκαει  Ιταλικά φρουρά του Πέτσε , πφι έκει περαήχα τουρ 25 ατσhοίποι . Σε έτεοι του δύσκολοι τσαιροί , ένει πρέπουντα να μνημονέψουμε , δύου ΑΞΙΟΙ προέδροι :
Το Γιάννη το Κορόγο ( ΓΙΑΝΝΕΛΗ ) τσε μετα τον Νιχάλη το Τράκα .
Είνει τσε οι δύου αξέχαστοι προέδροι τσε το χωριουδάτσι νάμου σε ένει χρωστούντα πρεσσά . Τσε οι δύου ο αφήκαει το χωριουδάτσι τα τύχη ση . Ο ΑΦΗΚΑΕΙ ΝΑ ΤΣΥΧΗΘΕΙ ΑΙΜΑ …
ΟΥ ‘νει χωρούντε σε ένα χαρκιούλι όλοι μη οι αναμνήσε .
Απλά τα γιορτά του Ο Χ Ι Ένει πρέπουντα να ξεδιπρούκχουμε του θύνησε νάμου τσε γα ση ποίνουμε δάφνινε στεφάνι.

ΑΓΑΚΗ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΕ ΝΙΟΥΜΟΥ.
Κα δένανη σε όσοι είνει μαζούκχουντε ελίε .
Κα δένανη σε όλοι γενικά
………..ΕΝΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *