ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………

Δέφτερα 13 του Αμάη 2019:  Α Τσακωνοπαρέα 

Διάλογο ιντερνέτι #9 : του Πάνου Μαρνέρη … 

Γ: Τάτσε μι γειτόνισα τάτσε μι .. 

Σ : χαρετά ντε ένι ορούα σάμερε θα έχερε ιντερνέτ από  ότσι ένι       δενάχουντα , ο ‘νι γινούμενε αλλίου … 

Γ: πφου μ’σι  καταβαίνα βρε Σιούλα πφου μ’εσι καταβαίνα… 

Σ:  Εμ τσι άλλιου , δύου αμέρε έδαρη έσα έχα τα κακά ντι χάλια , έσα τάσου τα κουβανία ντι . 

Γ: Ναι βρε γειτόνισα νιλήκα με του κολέγισε μι , όα νια χαρά.. 

Σ: Έγκεινη να νι ξοικάξερε Γιαννού , ο Θα ζάρε κά… 

Γ: Να είνι κά οι αντροίποι πφι νιε φκιάκαει , χίλιοι χρόνου να ζήωει … 

Σ: Ως τα επφέρη σ’έσα βρίζα , τσι ενάτθε γειτόνισα ; Ένι ξέρα μη μι απογηθήρε εκάνε το ιντερνέτι όπφου νι έσι αούα τσαι εκιού . 

Γ: Επφέρη έκι επφέρη βρε Σιούλα , αλλά αφού δουλεύαει σκληρά τσαι νι εφκιάνει οι αντροίποι …. 

Σ: Τσαι απέ ντι είνι αούντε ένι φταίου ο φονία , φταία ένι εζού έδαρη να ζάου από πά τσαι να νι ποίου κρίε το λουπάϊ . 

Γ: Τσι κρίε έσι έχα το λουπάϊ Σιούλα , τράγιε , πρόϊδε, χιουρινέ τσι ένι; 

Σ: Θεό τσαι Δέσποινα ο ‘νι αντέχα νι άλλιου, ποίε κάτσι γιατσί ο θα νι γλυτού τα φυλακή. 

Γ: Τσι δουλεία έσι έχα εκιού τα φυλακή  ; 

Σ: Δουλεία ο ‘νι έχα αλλά άμα σκωτού ετίου όρπα θα μι αποσούνει δεητά . 

….Καλέ ξημέρουμα τσαι όμορφο συνταχινά…..  

……..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …. 

………………………………………

Τάξε μου γειτόνισα τάξε μου 

Χαρούμενη σε βλέπω σήμερα θα έχεις ιντερνέτ απ’ότι δείχνει , ΦΕΝ γίνεται αλλιώς .. 

Πως με καταλαβαίνεις βρε Σούλα , πως με καταλαβαίνεις …

Εμ τι άλλο , δυο ημέρες τώρα είχες τα κακά σου χάλια ήσουν μέσα στην μαυρίλα σου .

Ναι βρε γειτόνισα μίλησα με τις φίλες μου , όλα μια χαρά ..

Αυτό να το κοιτάξεις Γιαννού ..δεν θα πάς καλά …

Να είναι καλά οι ανθρώποι που το έφτιαξαν , χίλια χρόνια να ζήσουν .. 

Μέχρι έχθές τους έβριζες , τι έγινε γειτόνισα ; Το  ξέρω μην απαντήσεις είρθε το ιντερνέτι όπως το λες και εσύ . 

Εχθές ήταν εχθές βρε Σιούλα , αλλά αφού δούλεψαν σκληρά και το έφτιαξαν οι ανθρώποι … 

Και μετά σου λένε φταίει ο φονιάς ; Φταίω εγώ τώρα να πάω από κεί και να την κάνω κρέας στο τσουκάλι ; 

Τι κρέας έχεις στο τσουκάλι Σιούλα ;γιδίσιο , πρόβειο , χοιρινό τι είναι ;

Θεός και Παναγία , δεν σ’αντέχω άλλο , κάνε κάτι γιατί δεν θα την γλυτώσω την φυλακή… 

τι δουλεία έχεις εσύ στην φυλακή ; 

Δουλεία δεν έχω αλλά άμα σκοτώσω εσένα εκεί θα με πάνε δεμένη .. 

Καλό ξημέρωμα και όμορφο πρωινό . 

……..ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *