ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………. 

Δέφτερα 12 του Νοέμπρη 2018 . Τσακωνοπαρέα μοι . 

 ……  Ο κάτσιουλε τσαι οι πφογκιτσοί …..Αίσωπο … 

Σε νία τσέα ( όπφου το μετόχι  πφι έμα αραμού τον Άγιε Λίδι ) ίγκιαει ζούντε πρεσσοί πφοκιτσοί .. Ένα κάτσιουλε θεριακουτέ άμα τσαι νι εμαθήτσε  εζάτσε  οπά τσαι αρχινήε να ξεπαστρέμπτζει τα τσέα από του πφοκιτσοί .Όσοι λοιπόν απαραμάκαει πονηρεύταει τσαι αρχινήαει να κχακχούχουντε τάσου σε κχραΐλε . Ο κάτσιουλε σε έκει ζουνισκούμενε αλλά ο ‘κει πορού να σι κιάσει , γιατσί ο ‘κει ορού σοι . Εστσέφτε λοιπόν να ποι τέχρασμα  για να σι ξεγιάει :

Εμπαήτσε λοιπόν τάνου σε ένα κχιούλε τσαι  κρεμάστε από του κισινοί πούε , με τα τσιουφά κατά κάτου τσαι  έκει ποίου το  ψόϊθε 

Άμα το λοιπόν ένα πφογκικό  ετσήβε από τα κχραΐα σοι  τσαι νι οράτσε  νι επέτσε : τσι έσει αού καημένε ; Τσαι σάκχο να ναθήρε εζού ο πρόκετε να ντι ζυγού . 

Ο μύθο να μου ένει αού ότσι : 

………Οι καλοί τσαι ήσυχοι αντροίποι άμα τσαι δοτσιμαστούνει από αντροίποι με κατσία , ο  ‘σει  πορού να σι ξεγιάρε με  τσίπτα 

τσαι με γκανένα τρόπο ……….

Καλε νάμου ξημέρουμα με το καλέ να φουκίσει α ‘μέρα ταχία . 

……………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

Σε ένα σπίτι ( όπως το μετόχι που έμενα στο Λεωνίδιον ) εζούσαν πολλά ποντίκια . Ένας γάτος μεγάλος λοιπόν άμα και το έμαθε επήγε έκει και άρχισε να ξεπαστρεύει το σπίτι από τα ποντίκια . Όσα  το λοιπόν απόμειναν πονηρεύτηκαν και άρχισαν να χώνονται μέσα σε  τρύπες . Ο γάτος τα μυριζόταν , αλλά δεν μπορούσε να τα πιάσει γιατί δεν τα έβλεπε . Εσκέφτηκε λοιπόν  να κάνει ένα κόλπο για να τα ξεγελάσει  . Ανέβηκε σε έναν πάσσαλο  και κρεμάστηκε κατωκέφαλα από τα πισινά του πόδια κανοντας τον ψόφιο . Άμα το λοιπόν ένα ποντικάκι ξεπρόβαλε από την τρύπα του είδε τον γάτο και του είπε. 

Τι λες καημένε μου …. ακόμα και σακί  να γίνεις εγώ δεν πρόκειται να σε πλησιάσω.  Ο μύθος μας διδάσκει ότι :  

Οι καλοί και φρόνιμοι ανθρώποι άμα και δοκιμαστούν από την κακία μερικών ανθρώπων δεν  μπορείς να τους ξεγελάσεις με τίποτα και με  κανένα τρόπο . 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *