ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

……….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

Δέφτερα  10 του Ιούνη( Σερικχή)  2019 . Α Τσακωνοπαρέα . 

Διάλογο παππού εγγονέ #53β: του Πάνου Μαρνέρη . 

—Εμού οι νέοι καμπτζί μι να έχετε ιδανικά τσαι να αβαίνετε μέρη .

— Κια να αβαίνουμε μέρη ; 

— Να αβαίνετε μέρη απόδαρη τσαι με τα ψήφο νιούμου να ποίνετε τα διαφορά .. 

— Κάπφου μπερδευτά μι σε σι αού παππού .. κια να αβαίνουμε μέρη ; τσαι ποίε διαφορά να ποίουμε .

— Να καμπτζί μι εμού έτθε νέοι τσαι άμα ο ‘νι αρεσικχούμενε νιούμου ότσι ένι γινούμενε να νι άτσετε με τα ψήφο νιούμου . 

—Κια να αβαίνουμε μέρη παππού ; 

— Εμού οι νέοι σάμερε ό’τθε πορούντε να αλήετε ότσι : ο ‘μαει ξέρουντε . Όα τα νέα του κόσμου του διατθύλοι νιούμου . . 

— Μπορεί τσαι να ξέρουμε πάρα πρεσσά γιάγκεινη έμε  απογοητεγκουμένει .. 

—Ίσια ίσια ένι πρέπουντα να νι μου ποίνει πιό δενατοί τσαι να αβαίνετε μέρη σε όα , να νιλήνετε , να έτθε ενήμεροι τσαι με τα ψήφο νιούμου να δενάχετε τα δένανη νιούμου να ποίετε τα διαφορά . 

—Βρε παππού κακά τα ψέμματα ότσι τσαι να ποίουμε ενεί , άσουντα ένι τσίπτα ; Αφού  έμε όλοι κακιστρουτοί.. 

  Ο άντρωπο ένι πρέπουντα να αγωνίζεται για να τσερδίσει ότσι δήποτε τσαι όχι να έτζει σα προύατε για θύμα . 

—Κα σι έσι αού παππού αλλά … 

— Τσι αλλά σιάτη μι , όλοι του πληροφορίλε  πφι έτθε έχουντε του διατθύλοι νιούμου να σι ποίνετε θετικά χρήση τσαι όχι να τσιτέντετε σε αδράνεια πφι ένι φερίκχα χολιαμό τσαι στασιμότητα … 

ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ … ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ….. 

—————————————————————————

Εσείς οι νέοι παιδί μου να έχετε ιδανικά και να λαβαίνεται μέρος .

Που να λαβαίνουμε μέρος ; 

Να λαβαίνεται μέρος από τα τώρα με την ψήφο σας να κάνετε την διαφορά .. 

Κάπως μπερδεμένα μου τα λες παππού…που να λαβαίνουμε μέρος

και ποια διαφορά να κάνουμε ; 

Να παιδί μου εσείς είσαστε νέοι και αν δεν σας αρέσει ότι γίνεται , να το αλλάζετε με την ψήφο σας . 

Που να λαβαίνουμε μέρος παππού ; 

Εσείς οι νέοι σήμερα δεν μπορείτε να πείτε πως: δεν ξέραμε . Όλα τα νέα στα δάχτυλα σας ..

Μπορεί και να ξέρουμε πάρα πολλά γι αυτό απογοητευόμαστε . 

Ίσα ίσα πρέπει να σας κάνει πιο δυνατούς , και να λαβαίνεται μέρος σε όλα , να μιλάτε , να είσαστε ενήμεροι και με την ψήφο να δείχνετε την δύναμη σας και να κάνετε την διαφορά .

Βρε παππού κακά τα ψέμματα , ότι και να κάνουμε αλλάζει τίποτα ; Αφού όλοι είμαστε καπιστρωμένει . 

Ο άνθρωπος πρέπει να αγωνίζεται για να  κερδίσει οτιδήποτε και όχι να πηγαίνει σαν πρόβατο για σφαγή .. 

Καλά τα λες παππού αλλά ; 

Τι αλλά κορίτσι μου , όλες τις πληροφορίες που έχετε  στα δάχτυλά σας να τις κάνετε θετική χρήση και οπχι να πέφτετε σε αδράνεια που φέρνει απογοήτευση και στασιμότητα …. 

ΚΑΛΟ ΞΗΜΕΡΩΜΑ … ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *