ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Δέφτερα 1 του Φλεβάρη 2021.: α Τσακωνοπαρέα

εφτσαι: του Πάνου Μαρνέρη .
Νία κα ναμέρα νάχουμε νία όμορφο εβδημά 

Ό μήνα να ‘νι βογητέ τσαι όα να ζάνει κα 

Καλή ημέρα νάχουμε, όμορφη εβδομάδα 

Ο μήνας νάναι βλογημένος, όλα να πάν’ καλά 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *