ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……… 

ΔΕΦΤΕΡΑ  1 του Οχτώμπρη 2018 . 

ΑΤσακωνοπαρέα με του νέοι .Τσακώνικα με το Πάνο.. 

Ταν Αμεριτσή έσει ; Στην Αμερική είσαι ; 

Ναι ταν  Αμεριτσή = ναι στη Αμερική 

Τσι εζάτσερε να ποίερε τα Αμεριτσή βρε γέρου κούε ; =

Τι επήγες να κάνεις στην Αμερική βρε γέρικο σκυλί  ;

Εκάνα  γιατσί Νιε αποθυμήκα , νιάτσερε οπά ….  = 

Ήρθα για την αποθύμησα άκουσες εκεί 

Νια κουβέντα πέκαμε βρε χριστσιανέ …. = 

Μια κουβέντα είπαμε βρε χριστιανέ……  

Εκάνα τα πολικεία   πφι ο ‘νει  κιούφα ποτές (ΝΕΑ ΥΟΡΤΣΗ ) =

Ηρθα στην πόλη που δεν κοιμάται ποτέ( (Νεα Υόρκη ) . 

Οράτσερε γκανένα οπά; = είδες κανένα εκεί ; 

Οράκα , αλλά το τσυριούτερε τα σιάτη μοι τσαι τουρ εγγονούλε μοι.

Είδα αλλά το κυριότερο την κόρη μου και τις εγγονούλες μου .

Οι δύου  ατσhοί εχαρήκαει πρεσιού με το πφι με οράκαει , αλλά α μιτσά   ασπηδήτσε ταν αγκαλία μοι τσαι ο ‘κει θέα να φύτσει . 

Οι δυο μεγάλες  εχάρηκαν  πολύ με το που με είδαν , αλλά η μικρή   επήδησε στην αγκαλία μου και δεν ήθελε να φύγει. . 

Ετραγουδήκαμε  με τα σιάτη μοι το φεγγάρι ένει ποίντα βόλτα όπφου παλιά  = 

Ετραγουδήσαμε  με την κόρη μου το φεγγάρι κάνει βόλτα όπως παλιά 

……….ΚΑΛΕ ΜΗΝΑ  ΚΑ ΕΒΔΗΜΑ  τσαι καλε ξημέρουμα …………..

…………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *