ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Καλε μήνα  σ’ όλοι νάμου ,  τάσου από τα καρδία νάμου 

Νιλήνετε τα γρούσσα νάμου , έγκεινη ένει το χρήε νάμου 

Καλό μήνα σε όλους μας , μέσα από την καρδιά μας 

Μιλάτε την γλώσσα μας ,αυτό  είναι το χρέος μας 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *