ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

O

………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

Δέφτερα τσαι Τςhίτα 27–28 του Δετσέμπρη 2021: Α Τσακωνοπαρέα . 

Ερήνη τσαι Ματίνα #5 : του Πάνου Μαρνέρη . 

—Ορή Ορή βρε καμπτζία πφι εκχολίε τάνου μι, έτζε παραπά ντέ..

— ο’νι ερέχα άκρα με σ’ετίου … τα νία έα κοντά, ταν άβα  κάτσα αλάργα, άλε μι τσι να ποίου; Κοντάνη αλάργα; . 

—Το μπόλι μποίτσερε νι;

— Το ένα νιε μποίκα ντέεεε, γιάκεινη εκάνα κοντά… 

—Έτρου μπράβο βρε Ερήνη , κα μποίτσερε.. κειράε ντι ;

— Τσίπτα ο καταβήκα , όα νία χαρά .. 

— Χάι χαλάλι , πφι έσα φοζουμένα! παλιοχεστρούνικο… 

— Έδαρη πφι άγκα ασφούρια δεκατςhία θα ποίου ,όχι τςhία..

—Οράτε οπά βρε γουναίτσε, κχοντουμό ό ‘νι έχα  έδαρη.. 

— Βρε θιλενάδα μ’έκι έχου συγκιουτέ ένα φόβο..τσι να ντ’αλήου.. από ταν άβα μερία τόσα είνι νιούμενα …

— Έτρου τσαι αλλίου όλοι θα νι ποίωει , τσι έδαρη τσι υστερούτερα νία ψιούχα πφι ένι να μπαεί, ανέ μπαεί.. 

— Αν ένι να γλυτούμε από έντανη τα πλεμονάρα μόνιου με το μπόλι, ειδεμής τσίπτα ο θα γλυτούει νάμου . 

—Για οράτε ,για οράτε , πφι νι άτζε ένα χρόνε τσαι…να ποί το μπόλι τσαι ότσι μποίτσε το πρώκιου ενάτθε τσαι διασκά… 

—Πάσα μέρα είνι σκωρεγκουμένει, γιομήκαει τα νοσοκομεία!!

— Α Έωνη να βάλει τα χέρα σι !!. 

— Έα να ζάμε ταχία ν’ανάψουμε γκάνα καγκήλι θιλενάδα ..

— Ναι κολλέγισα να ζάμε … 

Να ζα’ν’ανάψουμε καγκήλι , θιλενάδε μι τσαι θίλοι

λίγο να λιβανιστούμε τουρ εικόνε ν’ασπαστούμε.

Γιατσί πρεσσιού ξεφύγκαμε όα σε παραγκωνίαμε. 

Το καλέ  να ένι πάντα συντροϊθία νάμου τσαι α αγάκη παρέα νάμου.

………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……

………..

—Να να βρε παιδιά που κόλλησε πάνω μου… πήγαινε πιο εκεί ντεέ.

 —Δεν βρίσκω άκρη με σένα,τήν μια φορά έλα κοντά, την άλλη κάθισε μακριά, πες μου τι να κάνω; κοντά ή μακριά;

—Το εμβόλιο το έκανες;

 —Το ένα το έκανα,  γι’ αυτό ήρθα κοντά…

—Έτσι μπράβο Ειρήνη καλά έκανες, σε πείραξε;

—Τίποτα δεν κατάλαβα, όλα μία χαρά..

—Χαλάλι σου, που φοβόσουνα παλιό χέστηκο.. 

—Τώρα που πήρα φόρα δεκατρία  θα κάνω όχι τρία .. 

—Κοιτάτε εκεί βρε γυναίκες, κρατημό  δεν έχει τώρα..

—Βρε φιλενάδα με είχε ζώσει ένας φόβος τι να σου πω,από την άλλη μεριά τόσα πολλά ακούγονται…

—Έτσι κι αλλιώς όλοι θα το κάνουν…τι  τώρα, τι υστερότερα, μια ψυχή που είναι να βγει ας βγει….

—Αμα είναι να γλυτώσουμε από αυτήν την πνευμονία μόνο με το εμβόλιο, διαφορετικά τίποτα δε θα μας γλιτώσει… 

—Για κοιτάτε για κοιτάτε που την πήρε ένας χρόνος να κάνει το εμβόλιο.. και μόλις το έκανε έγινε και δασκάλα.. 

—Κάθε ημέρα πεθαίνουν, γέμισαν τα νοσοκομεία.

—Η Έλωνα να βάλει το χέρι της . 

—Έλα να πάμε αύριο να ανάψουμε κάνα καντήλι φιλενάδα. 

—Ναι φιλενάδα να πάμε …

…Να πά’ ν’ ανάψουμε καντήλι, φιλενάδες μου και φίλοι..

 λίγο να λιβανιστούμε, τις εικόνες να ασπαστούμε,

 γιατί πολύ ξεφύγαμε, όλα τα παραγκωνίσαμε….

Το καλό να είναι πάντα συντροφιά μας και η αγάπη παρέα μας

……….. ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *