ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Σάμερε εφορέκα ένταει τα ιίτα τα παραλλαγή για να γκριουφτού από τον ιό.. τσι έτθε αούντε θα δουλέψει; Θα δενάτσει… 

….Μπόρα ένι θα περάει τθον αγιούριστε θα ζάει …..

…….. Ε Φ Τ Σ Η………

Ο ιό να πφουντεϊθεί τσαι σποΐα να ναϊθεί

Τα κατςhιοποήματα να ζάει 

Κίσου μη ξαναπεράει

……….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….

Δέφτερα τσαι Τσίτα 30–31 του Μάτζη 2020 : Α Τσακωνοπαρέα .. 

συνέχεια από το ποίμα #3: Κορωναϊό: του Πάνου Μαρνέρη 

(Συνέχεια από ταν ατσιπέρη )

Έδαρη ένι υπάρχου τρόπο ένα, νι ένι ξέρου ο πάσα ένα 

Τάσου όλοι να κατσάμε για δουλεία να μη ζάμε . 

Από κουμπάνια θα αραμάμε, ο θα έχουμε να φάμε 

Τσαι αντίς να νι προσπεράμε, από τα κείνα θε να ζάμε 

Πάντως θίλοι μι καλοί στσεφτήτε με τα λογιτσή 

Όχι συναναστροφέ τσαι σούρτα φέρτα για καφέ 

Χεραψίλε να μη ποίτε, μαειδέ τσαι θιλί να δείτε  

Άμα τσαι φτερνιστείτε με τα χέρα να μπετθείτε 

Απέ κα να κχριστείτε τσαι να αποστειρουθείτε. 

Του τσέλε νιούμου ύστερα μπάτε, τάσου όλοι να κατσάτε

Βιντεάτζα να οράτε, Τσακώνικα να νιάτε ..

Καλέ ξημέρουμα… Υπομονή  …. 

……… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……. 

Σήμερα φόρεσα ρούχα παραλλαγής να κρυφτώ από τον ιό . 

Τι λέτε ; Θα δουλέψει ; Θα δείξει …. 

….. Μπόρα είνα θα περάσει στον αγύριστο θα πάει …… 

………..Ε Υ Χ Η …….

Ο ιός να σβηστεί και στάχτη να γενεί 

Τα πόδια του να σπάσει εκεί που πάει 

Πίσω ( ξανά ) να μην περάσει .. 

…………………………………

…… Συνέχεια από προχθές …..

Τώρα υπάρχει τρόπος ένας που τον ξέρει ο καθένας 

Μέσα όλοι να καθίσουμε και για δουλεία μην πάμε .. 

από τρόφιμα θα μείνουμε δεν θα επχουμε να φάμε .

Και Αντίς να το προσπεράσουμε απ’ την πείνα θε να πάμε .

Πάντως φίλοι μου καλοί σκεφτήτε με την λογική 

Όχι συναναστροφές σύρμα φέρτα για καφέ .

Χειραψίες να μην κάνετε μαειδέ  φιλί να δώστε . 

Άμα ειν’να φταρνιστείτε με το χέρι σκεπαστείτε

Και μετά καλά πλυθείτε και αποστειρωθείτε …. 

Στα σπίτια σας ύστερα μπήτε ,μέσα όλοι να καθίστε 

Βιντεάκια για να δείτε και Τσακώνικα ν’ακούσετε …. 

Καλό ξημέρωμα . Υπομονή..

……. ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *