ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….

Δέφτερα τσαι Τςhίτα27–28 του Γενάρη 2020: ΑΤσακωνοπαρέα . 

Παππού εγγονέ #74 : του Πάνου Μαρνέρη.. 

 

— πόσιου έμα θέα να έμα οπά παππού μι χαχαχα . 

— ότσι εζάκα σιάτη μι νι έμα ποίου τσαι εξεπίτηδες , ο κατσάκα 

ταμάνιμα , εμποίκα 2– 3 βόλτε τάσου το μαγαζί τσαι απέ εζάκα τσαι κατσάκα δίπα το Νιχάλη .. 

—χαχαχα  τσι ντε πέτσε παππού ;

— χαχαχα ουουου ό’νι πορού να νιλήου … 

— έα βρε παππού Άλε μι να γιάου τσαι εζού 

— Τσι να ντ’αλήου   σιάτη μι έκι πρέπουντα να έσα όρπα να οράρε τα σhούκχα σι …. 

— χαχαχα ένι γεούα τσαι εζού δίχως να ξέρου . 

— Με ξοικάε από τάνου ως κάτου εμποίτσε το Στααυρέ σι ανοίε το τθούμα σι να αλεί κάτσι , ούτε πφι επέτσε τσίπτα , ξαναμποίτσε το σταυρέ σι ..

— ο κακόμερε ο παππού Νιχάλη ό’κι ‘πομένου νι τσαι ούτε τσαι πφι νι έκι κιστίου όπφουρ ένι δενάχουντα . Θα νι εφαγκίστε ότσι  χάτσερε τουρ εμαλοί ντι παππούουου … 

—χαχαχα ό ‘κι έχου τσαι άδικο σε ‘χάκα τσι σε μποίκα… νιάτσερε εκιού να ζάου με στσιστέ παντελόνι .. . 

— Παππού μι πόσιου ένι χαιρουμένα πφι ντ’ενι ορούα να γελήνερε . 

— ουουου σε καλέ μι, χαχαχα τσι χουνέρι έκι τσαι έγκεινη πάλι , σεργούνι ενάμα, αλλά χαλάλι … 

…Καλέ ξημέρουμα σε όλοι νάμου τσαι όμορφο συνταχινά … 

……………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……………….

………………………………………………..

—Πόσο θα είθελα να ήμουνα εκεί παππού ; 

— χαχαχα ουουου δέν μπορώ να μιλήσω 

— Μόλις πήγα κορίτσι μου το έκανα επίτηδες , δεν κάθησα αμέσως, έκανα 2–3 βόλτες μέσα  στο μαγαζί, και μετά πήγα και κάθησα δίπλα από τον  Μιχάλη . 

— χαχαχα και τι σου είπε παππού ;

—Χαχαχα ουουου δεν μπορώ να μιλήσω…

—Έλα βρε παππού πες μου να γελάσω και εγώ..

—Τι να σου πω κορίτσι μου έπρεπε να ήσουνα εκεί να δεις τα μούτρα του….

—χαχαχα Γελάω και εγώ δίχως να ξέρω…

—Με κοίταξε από πάνω ως κάτω έκανε το σταυρό του,  άνοιξε το στόμα του να πει κάτι,  ούτε που είπε τίποτα και ξαναέκανε το σταυρό του. 

— Ο κακόμοιρος ο παππούς ο Μιχάλης δεν το περίμενε και ούτε που επίστευε, όπως δείχνει θα του φάνηκε ότι έχασες τα μυαλά σου παππούουουου …….

— Χαχαχα δεν είχε και άδικο τα έχασα την έκανα…. ακούς  εκεί να πάω με σκισμένο παντελόνι…. 

— Παππού μου πόσο χαίρομαι που σε βλέπω να γελάς…..

—Ουουου σε καλό μου, χαχαχα τι καψόνι ήταν αυτό πάλι, ρεζίλι έγινα αλλά ας πάει χαλάλι …..

….Καλό ξημέρωμα σε όλους μας και όμορφο πρωινό…….

…………….ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *