ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….. 

Δεφτέρα τσαι Τςhίτα 11–12 του Νοέμπρη 2019 : Α Τσακωνοπαρέα .

Πλυντήριε # 11 : του Πάνου Μαρνέρη . 

— Βρε γειτόνισα μι .. τσι να ντ’αλήου . Έτρου όπφου σε πέτσιερε με έσι βάνα σε ατσhέ συλλογισμό .. 

— Εζού καψο γειτόνισα ; νη όρπα ένι έγκουντα μοναχό σι ; 

— Τσι να αλήου τσαι τσι να μογήου , ένι πάντως ατσhά ευκολία..

— Ταν αμαρκία μι θα νι αλήου μ’ένι αρεσικχούμενε πρεσιού . 

— Νι έμα ξέρα ότσι άκια να ντι αρεστσηθεί , ποίε στραβό ο ‘νι Θέου το φως σι γειτόνισα ;  ποίε ; 

—Ααααα ….. α στραβά  εζού ένι γειτόνισα ;

— Έα βρε , όχι δα, ο όγο νι ένι αού .

— Όγο ξεόγο , ο’νι τσαι ψέμα…. 

— Βρε εκιού έσι κιάνα πουλία τον αέρα , τα κονά ακόνη νι έσι περαήχα  το κώλε τα  τςhαϊθία ….

— Να ντ’αλήου τα κουβάνα αλήιθα ακόνη ένι ορούα  νια χαρά δόξα νάχει ο Θεό … 

—Εζού αν τσαι πιο νέα από σ’ετίου , ο ‘νι ορούα τσαι τόσιου κά . 

— Έδαρη ο ‘νι ξέρα τσι να ποίου να σ’άρου νη να μη σ’άρου ; 

— πάντως ενίου έτρου όπφου μι σε πέτσερε με προβλημακίερε… έα όμως πφι σε μαθήκα τσαι ο ‘νι ποία δίχως ένταει . 

— Ακομπέτι θα νι παρατζέλου τσαι εζού τσαι μη σούσει , ο Θεό να βάλει τα   χέρα σι ……… 

…… Ο Θεό να βάλει τα χέρα σι με το καλέ να ξημερουθούμε ….. 

……………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………… 

………………………………..

—Βρε γειτόνισα μου ….. τι να σου πω. Έτσι όπως τα είπες με βάζεις σε μεγάλο συλλογισμό … 

—Εγώ βρε γειτόνισα ή´ έκει πάει από μόνο του ; 

— Τι να πω και τι να μολογήσω είναι πάντως μεγάλη ευκολία 

— Την αμαρτία μου θα την πώ …μου αρέσει πολύ …

— Το ήξερα πως θα σου άρεσε, ποιός στραβός δεν θέλει το φώς του γειτόνισα ; Ποιός ; 

—Αααα η στραβή εγώ είμαι γειτόνισα ; 

—Έλα βρε , όχι δα , ό λόγος το λέει …. 

— Λόγος ξελόγος , δεν είναι και ψέμα .. 

— Βρε εσυ πιάνεις πουλιά στόν αέρα ,την κλωστή ακόμα την περνάς στον κώλο της βελόνας … 

—Να σου πω την καθαρή αλήθεια ακόμα βλέπω δόξης να έχει ο Θεός

— Εγώ αν και πιο νέα από σένα δεν βλέπω και τόσο καλά . 

— Τώρα δεν ξέρω τι να κάνω; Νάρα πάρω ή´ να μην τα πάρω; 

— Πάντως εμένα όπως μου τα είπες με προβλημάτισες , έλα όμως που τα συνήθισα και δεν κάνω δίχως αυτά ;

— Επιτέλους θα τα παραγγείλω και εγώ και μη σώσει . Ο  Θεός ας βάλει το χέρι του ………. 

Ο θεός να βάλει τα χέρι του με το καλό να ξημερουθούμε… 

……….ΜΙΛΑΜΕ Τσακώνικα …….

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *