ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

Λενιώ Φχαριστούντε ντι όρκο μι .. να έχερε ταν υγεία ντι . 

…………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….Ελένη Μανούσου.  . 

Δέφτερα τσαι Τςhίτα 5–6 του Δετσέμπρη 2022: Α Τσακωνοπαρέα ….

Κουιτέ #116: από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ»

Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη ..

Κχάμποσοι γουναίτσε ένι θυνηκχουμένα ότσι εμπαήκαει τθα πετούλια από τα παναϊθούρια τσαι ήγκιαει ορούντε του Γερμανοί να ποτσούνωει τα πράματα πφι εκρέβαει από του τσέλε νάμου. 

Από τσι σε γυμνούκαει,  σ’ αμπρούκαει, σε βαλήκαει κχάρα. 

Έμαει νίντε το τρένο να σφυρίντει. Καταλαγιάμε  λιγάτσι γιατσι ενιάκαμε ότσι ήγκιαει αρίκχουντε τουρ ατhοίποι όμηροι . 

Τα μιτσά καμπτζία ήγκιαει  κουίζουντα να μπαήωει τάτσου τσαι οι γουναίτσε ήγκιαει ποίντε προσευτσαί . Έκι γινούμενε τα κακομοίρα, ατςhά αναταραχή . Για νία στιμή ενιάκαμε τα πολυβόλα αλλά ο ‘μαει ξεχουρίζουντε από κιά ήγκιαει παρείντε οι ντουφετσίλε, όγω του ότσι έκι νιούμενε τσαι πρεσσέ θράβαλε από του τσέλε πφι ήγκιαει δέσουντε . Από έτανη τα στιμή εσυγκιούτσε νάμου ο φόβο . Σε λίγο καπινέ έκι μπαήνου από το πάτουμα. Ενιάτθε νία αντρίτςιε φωνά : «Γουναίτσε φωνιάτσετε γιατσι θα δάνει νάμου ζωντανοί»…..

Α ακίστητε βαρβαρότητα του πολέμου…αλλά ο άντρωπο ποτές ο ‘νι μαθαίνου. Κρίμα γιατσί όα τα κα ενάτθαει με ταν Ειρήνη…… 

……………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

Κάμποσες γυναίκες θυμάμαι ανέβηκαν στα περβάζια των παραθύρων και έβλεπαν τους Γερμανούς να φορτώνουν τα πράγματα που έκλεψαν από τα σπίτια μας.  Αφότου τα άδειασαν, τα έβαλαν φωτιά. Ακούσαμε το τρένο να σφυρίζει. Καθυσηχάσαμε  λιγάκι . Ακούστηκε ότι έπαιρναν τους άντρες όμηρους.  Τα μικρά παιδιά έσκουζαν να βγουν έξω και οι γυναίκες έκαναν τις προσευχές τους.  Γινόταν της κακομοίρας, μεγάλη αναταραχή για μια στιγμή ακούσαμε το πολυβόλα, αλλά δεν ξεχωρίζαμε από που ερχόντουσαν οι τουφεκιές λόγω του ότι ακουγόταν και πολύς  θόρυβος από τα σπίτια που καιγόντουσαν. Από εκείνη τη στιγμή μας έζωσε ο φόβος.  Σε λίγο καπνός  ανέβαινε από το πάτωμα.  Ακούστηκε μία αντρικιά φωνή. 

—Γυναίκες φωνάξετε γιατί θα μας κάψουν ζωντανούς…….

Η απίστευτη βαρβαρότητα του πολέμου..αλλά ο άνθρωπος ποτέ δεν διδάσκεται . Κρίμα γιατί όλα τα καλά έγιναν  με την Ειρήνη ….

…….ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……… 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *