ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

Δέφτερα τσαιΤςhιπτάμενο 3-4του Οχτώμπρη  2021: Α Τσακωνωπαρέα. 

Καλάβρυτα #3 . Από το βιβλίε Κραυγή 

 Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη. 

Α Σωκηρία Παπασταύρου ενάτθε το 1904 τσαι παντρεύτε τον Έμπορα ΔηνήτρηΠαπασταύρου . Εμποίκαει Τςhία καμπτζία : 

Ο Γιώργο έκι 18  χρονού, ο Νικόα 15, άμα τσαι σε εσκωτούκαει οι Γερμανοί μαζί με τον άτσhωπο σι. Το τρίτε καμπτζί έκι ο  Ασημάτση .

 Ορή α μαρτυρία σι :

Εκάναει οι Γερμανοί τα τσέα τσαι εκχαράνει δύου χουρίσματα να αραμάνει . Εστρούκα του κρεββάτθοι αλλά ο βαλήκα τσινούρτσια μπετσίματα. Σα με ρωτήτσε ο άτσhωπο μι γιατσί, νι απογήμα.  Για να μην σ’αρετσηθεί τσαι να φύτσωει.

Έμαει έχουντε νία αποθήτση με κουνέλια τσαι σ’άγκαει όα . Τσι τσαι αν σε μα παρακούα να αφήωει έστω τσαι ένα …

Τα Δέφτερα τα σύνταχα φωνιάε νάμου ο Δήμαρχο να νιλεί νάμου .Ζάτσε ο υζέ μι ο Νικόα να νιάει . 

Να νάρουμε ένα μπέτσιμο τσαι γκάνα κουμούτσι άντε γιατσί κάκια άκια να ζάμε . Ο άτςhωπο μι πέτσε: —Κάκια θα ένι γινουμένα μάχη με τουρ αντάρτοι τσαι είνι θέντε να βάλωει νάμου απουρτέσε για να σκωτούνει νάμου . Εσούκαμε το σκολείε . Εχουρίαει τουρ ατσhοίποι τσαι τα καμπτζία  από του γουναίτσε τθαν αυλή . Οι δύου μιτσοι μι υζοί ήγκιαει ακόνη φορούντε κοντοπαντέλονα.

Εμπάκα τάσου το σκολείε  τσαι οπά μαθήκαμε ότσι τα Καλάβρυτα ήγκιαει δέσουντα . Έσι θέα να οράρε τα τσέα ντι;με ρωτήκαει .Όχι απογήμα .Ένι χωλία πφι ο χαιρεκία τον άτσhωπο μι . Έσι θέα να νι οράρε; Όχι τσαι πάλι απογήμα . Με το έτρου εμπάτσε τσαι ετήνε τάσου με το μιτσή μι υζέ . —Όχι έντενη ένι μιτσή ακόνη, σε πέτσε ο άτhωπο μι. Ογή εκιού επέκαει τθο μιτσή. 

Κα συνταχινά θιλενάδε τσαι θίλοι . Με το καλε να ξημερουθούμε. 

……….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

Η σωτηρία Παπασταύρουγεννήθηκε το 1934 και παντρεύτηκε τον έμπορα Δημήτρη Παπασταύρου. Έκαναν τρία παιδιά. Ο Γιώργος ήταν 18 χρόνων, ο Νίκος 15  και τους σκότωσαν οι Γερμανοί μαζί με τον άντρα της. Το τρίτο παιδί ήτανε ο Ασημάκης. 

 Να μαρτυρία της: 

 Ήρθαν οι Γερμανοί στο σπίτι και ζήτησαν δύο δωμάτια να μείνουν. Έστρωσα τα κρεβάτια αλλά δεν έβαλα καινούρια σκεπάσματα. 

 Όταν με ρώτησε ο άντρας μου γιατί, τού  απάντησα :Για να μην τους αρέσει και να σηκωθούν να φύγουν . Είχαμε μία αποθήκη με κουνέλια και τα πήραν όλα, τι και αν τους παρακαλούσα να αφήσουν έστω και ένα..  Την Δευτέρα το πρωί μας φώναξε ο δήμαρχος να μας μιλήσει. Πήγε ο γιος μου ο Νίκος να ακούσει.  Να πάρουμε από ένα σκέπασμα και κανένα κομμάτι ψωμί γιατί κάπου θα πηγαίναμε είπε .  Ο άντρας μου μου είπε, κάπου θα γίνεται μάχη με τους αντάρτες και θέλουνε να μας βάλουνε μπροστά για να μας σκοτώσουν.  Φτάσαμε στο σχολείο. Εκεί στην αυλή χώρισαν  τους άντρες και τα παιδιά από τις γυναίκες. Τα δύο μικρά μου παιδιά φορούσαν ακόμα  κοντά παντελονάκια.

Καλό πρωινό φιλενάδες και φίλοι. Με το καλό να ξημερωθούμε.. 

……….ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *