ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο


.

 

………….ΕΜΕ. ΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

Δέφτερα τσαι Τςhίτα 28–29 του Σερικχή 2021: Α Τσακωνοπαρέα. 

Παππού εγγονε #102 : του Πάνου Μαρνέρη . 

— Παππού ένι έχα τσαι άβα νέα να ντ’αλήου για τα σhόμαση του πλανήτα .. 

— Σιάτη μι αμα είνι κα τα νέα άλε μι σι , αλλά ένταει όα πφι με πέτσερε με σεκλεκίαει πρεσιού . 

— Μαγάρι να έμα έχα κα νέα παππού.. 

— Τσι να αλήου ο άντρωπο ένι μπάνου τουρ εψιού σι μοναχό σι 

— Άμα τσαι ένι να  σεκλεκίχισιου παππού να μη ντ’αλήου, ο νι θέα  να χωλήνερε τσαι να σεκλεκίχισιου . 

— Θα σεκλεκιστού πλέκιεριου άμα τσαι ο μ’ αλήερε  σιάτη μι . 

— Το ένα τα εκατό τα αντρωπότητα  ένι ποίντα το  πενήντα τα εκατό τα ζηνία  τθο πλανήτα . 

— Τσι να αλήου , έγκεινη ένι αμόγητε . 

Ναι παππού μι τα αρόπλανα σε ένα χρόνε είνι τσαφήντα ενα δισεκατομμύρια τόνοι διοξείδιε τθον αέρα  πάσα χρονία . . 

— Τσαι τσι να ποίουμε καμπτζί μι να ταξιδέγκουμε με τουρ όνου ; 

Αφού τσαι έταοι τα έρμα με το μεθάνιε πφι είνι τσαφήντα ζηνία είνι ποίντα ….

— Εζου ο πέκα έτσι τάπα κουβέντα παππού . 

— Σιάτη μι εζού νι επέκα, αλλά τσι να αλήου.. απουρτέσε γκρενίλε τσαι κίσου ρυάτζα , ερέχου έσι άκρα πφι ο σ’ερέχου; 

—Εα παππού θα κουβεγκιάσουμε για έγκεινη νία άβα βοά γιατσι ένι έγκα για σβάισμα.  καλε ξημέρουμα παππού. .. 

— Ναί ναι,  να ζάρε καμπτζί μι  μπάτσε τσαι εμού οι νέοι ερέσετε ταν άκρα, γιατσί ενεί μπατςhά σε μποίκαμε .

….Καλε ξημέρουμα θιλενάδε τσαι θίλοι τσαι να έχουμε υγεία . 

…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….

……………………………………………………

—Παππού έχω κι άλλα νέα να σου πω για την θέρμανση του πλανήτη. 

—Κορίτσι μου άμα είναι καλά τα νέα πες τα μου, αλλά όλα αυτά που μου είπες με στεναχώρησαν πολύ. 

—Μακάρι να είχα καλά νέα παππού.. 

 —Τι να πω ο άνθρωπος βγάζει τα μάτια του μόνος του. 

 —Άμα είναι να στεναχωριέσαι  παππού να μη σου πω τίποτα, δεν θέλω να στεναχωριέσαι και να σεκλετίζεσαι … 

—Θα σεκλετιστώ  περισσότερο άμα και δε μου πεις κορίτσι μου. 

—Το ένα τοις εκατό της ανθρωπότητας, κάνει το πενήντα τοις εκατό της ζημιάς στο πλανήτη . 

—Τι να πω αυτό είναι αμολόγητο . 

—Ναι παππού τα αεροπλάνα σε ένα χρόνο αφήνουν ένα  δισεκατομμύριο τόνους διοξείδιο στον αέρα κάθε χρόνο.. 

—Και τι να κάνουμε παιδί μου να ταξιδεύουμε με τα γαϊδούρια αφού κι εκείνα τα έρημα με το μεθάνιο που αφήνουν ζημιά κάνουν..

—Εγώ δεν είπα τέτοια κουβέντα παππού ..

κορίτσι μου εγώ την είπα αλλά και τι να πω . 

—Έλα παππού θα κουβεντιάσουμε γι’ αυτό μία άλλη φορά  γιατί πηγαίνω για διάβασμα, καλό ξημέρωμα. 

—Ναι ναι να πας παιδί μου να μήπως κι εσείς οι νέοι βρείτε  την άκρη γιατί εμείς πατσά τα  κάναμε.. 

..Καλό ξημέρωμα φιλενάδες και φίλοι, να έχουμε υγεία ..

…..ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *