ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

………. ΧΡΙΣΤΕ ΑΝΑΣΤΑΤΘΕ ……..

…………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

Δέφτερα τσαι Τςhίτα 27–28 του Απρίλη 2020 :

 Α ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ 

Παππού εγγονέ #83: του Πάνου Μαρνέρη .

Μη λησμονήνετε ότσι : ΕΝΕΙ ΤΑΣΟΥ ΕΜΕ ΑΡΑΜΟΥΝΤΕ 

ΤΣΑΙ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ……

—Παππού παπού ένι πρεσσιού χαρετά 

—σιάτη μι ότσι  ντ’ένι ορού έτρου χαρετά ένι ανοίντα α καρδία μι … 

— Ναι αλλά ο ‘με ρωτήτσερε γιατσί ; 

— Γιατσί  όρκο μι ; 

— Ενιάκα  ότσι σε γκανία εβδημά θα τθαήσωει τα μέτςhα τσαι μπορεί να ντ’ οράου από κοντά παππού. 

—Μακάρι καρδία μι, μακάρι .. 

—Επέκαμε το Χριστέ Αναστάτθε από το τηλέφωνε αλλά ο οράκα ντι μπίτι . 

— Ναι καρδία μι για άλλε μι πφουρ επεραήρε. 

—Ενεί  έμαει ορούντε τσαι έμαει νίντε τα λειτουργία από τα τηλεόραση .. 

— Τσαι εζού το ιίδε σιάτη μι . 

—Τσαι παππού; 

— Τσι πράμα καρδία μι ; 

— Ότσι επέτσε ο παπά το Χριστέ Αναστάτθε νι επέκαμε τσαι ενεί όλοι μαζί τσαι έκει πρεσιού ωραίο τσαι συγκινηκικό παπού . 

— Ναι καμπτζί μι , καλέ έκι να ζάμε τον Άγιε, αλλά ό ‘νι κειράζουντα γιατσί ο Χριστέ καμπτζί μι ένι τάσου νάμου.. 

—Ναι παππού μι έκι έχουντα τα δικά σι ομορθία τσαι έσι ξέρου κάτσι παππού ; 

—Τσι καρδία μι. 

— Έντανη ταν Αμπρία, έντανη ταν Ανάσταση, ο θα νι ξεχάου ποτέ 

αφήτσε τα δικά σι σφραγίδα τάσου μι .. 

Καλε ξημέρουμα . Μακάρι α Ανάσταση του Χριστού να φέρει τσαι ταν δικά νάμου Ανάσταση … 

…………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

——————————————————————————-

—παππού παππού είμαι πολύ χαρούμενη 

—Μπράβο μπράβο κορίτσι μου άνα σε βλέπω έτσι χαρούμενη ανοίγει η καρδιά μου … 

—Ναι αλλά δεν με ρώτησες γιατί; 

— Γιατί όρκε μου ; 

—Άκουσα ότι σε καμμιά εβδομάδα θα σηκώσουν ( βγάλουν ) τα μέτρα και μπορεί να σε δω από κοντά παππού ; 

—Μακάρι καρδιά μου μακάρι … 

— Είπαμε το Χριστός Ανέστη από το Τηλέφωνο αλλά δεν σε είδα καθόλου  . 

— Ναι καρδιά μου για πές μου πως πέρασες ;

—Εμεις βλέπαμε και ακούγαμε την λειτουργία από την τηλεόραση ..

— Και εγώ το ίδιο κορίτσι μου … 

—Και παππού ; 

— Τι πράγμα καρδιά μου. 

—Μόλις είπε ο παπάς το Χριστός Ανέστη το είπαμε και εμεις όλοι μαζί και ήταν πολύ ωραίο και συγκηνιτικό παππού …

—Ναι παιδί μου καλό ήταν να πάμε στην εκκλησία, αλλά δεν πειράζει γιατί ο Χριστός είναι μέσα μας .. 

— Ναι παππού μου είχε την δικιά του ομορφιά και ξεπρεις κάτι παππού ; 

—Τι καρδιά μου;

Αυτήν την Λαμπρή, αυτήν την Ανάσταση δεν θα την ξεχάσω ποτέ, άφησε την σφραγίδα της μέσα μου .

Καλό ξημέρωμα. Μακάρι η Ανάσταση του Χριστού να φεπρει και την δική μας Ανάσταση .. 

………..ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *