ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

Δέφτερα τσαι Τςhίτα 24–25 του ΦΛΕΒΑΡΗ 2020 : 

Α Τσακωνοπαρέα .. 

Πάνο τσαι Ελένη #15 : Του Πάνου Μαρνέρη .

 

—Βρε το γέρου Μούργο ..

— Ναι ναι έκι ο παππού το κάτσι άλλιου.. 

— Το κάτσι άλλιου ; Πφι έκι κοροϊδέγκου τα μαμού ; 

— Μ’έκεινη έκι μόνιου; Νή πφι έκι Θέου να μπαεί τσαι απανούσε ! 

—Ένι θέα να ξέρου τσι επέτσε τα μαμού για διτσιολογία ; 

—Νιάε νιάε . Έγκου τσαι έγκου καταλιακού,  εσούκα κατά τό μεσαμέρι, επέτσε ο παππού… 

—Ένι αντεχουμένα να νιάου πόσιου μακρία νιε τραβήε ο παμπόνηρε παππού τσαι τσι εσκαρφίσυε ν’αλεί .  

 —Ουουου  έκι θα κλεί το κονάτσι νάμου  πφι να μι φάει α έμπραση να μι φάει , να μη ξημερουθού , πφι ανοία το κοφτέ μι τσαι ο ‘μα συνοούα το τσι έμα αούα ..

—Βρε Πάνο α μαμού νι έκι κιστία ; 

—Έκι έχου το τρόπο σι ο παππού , έκι πανούργο… 

— Εν τέλη τσι ενάτθε . 

— Εσούκα, επέτσε ο παππού, κεινατέ, μπαϊλιαστέ , δρουτέ τσαι τσι να οράου … 

—Τσι οράτσε  Πάνο ; 

— Λεφούσι οι αντροίποι αντεχουμένει .. 

— Τσι ίγκιαει αντεχουμένει ; 

— Νά νάρωει σειρά να πριτθούνει , ακόνη όρπα άκια να έμα , τόσε κόσμο πότε να πριτθεί , τσι να ποίου ζαούμα  τσαι εζού τα ντροκή μι τσαι εγύρκα κίσου ….Οράτσερε τύχη πφι έμαει έχουντε ; 

Καλέ ξημέρουμα  : Να έτθε κα υγεία τσαι αγάκη ..

……………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ……

…………….

— βρε το γέρο Μούργο . 

— Ναι ναι ήταν ο παππούς το κάτι άλλο.. 

—Τι κάτι άλλο ; αφού κορόιδευε τη γιαγιά…. 

—Εκείνο ήταν μόνο,  η που ήθελε να βγει κι από πάνω… 

—Θέλω να ξέρω τι είπε της γιαγιάς για δικαιολογία.. 

—Άκου άκου πήγαινα και  πήγαινα μέσα στον ήλιο και έφτασα κατά το μεσημέρι είπε ο παππούς . 

—Περιμένω να ακούσω πόσο μακριά το τράβηξε ο παμπόνηρος ο παππούς και τι σκαρφίστηκε να ‘πεί …

—Ουου θα έκλεινε το σπίτι μας που να με φάει ο κακός να με φάει,  να μην ξημερωθώ, που άνοιξα το στόμα μου και δεν ήξερα τι έλεγα. 

—Βρε Πάνο η γιαγιά τον πίστευε ;

—Έφτασα είπε ο παππούς πεινασμένος κατά μπαϊλτισμένος  ιδρωμένος και τι να δώ….

—Τι είδε Πάνο ;

—Ένα λεφούσι ανθρώπων περίμενε..

—τι περίμεναν ; 

—Να πάρουν σειρά να πνιγούν, ακόμα έκει θα ήμουνα τόσος κόσμος πόρε να πνιγεί , φορτώθηκα και εγώ την ντροπή μου και γύρισα πίσω. 

Είδες τύχη πού είχαμε ; 

Καλό ξημέρωμα .. να είσαστε καλά, υγεία και αγάπη .. 

……….ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *