ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Για να νιουρίζουμε το τόπο νάμου με τουρ αντροίποι σι . 

…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΙΩΝΙΚΑ……… 

Δέφτερα τσαι Τςhίτα 24–25 του Απρίλη 2023: Α Τσακωνοπαρέα . 

Μαντρί  Δήμου Κολεντριανού του Πάνου Παρνέρη . 

Ο Δήμο Κολεντριανέ έκι αϊθή του Χριστόφορα Κολεντριανού. 

Εζου ο  νιε ‘θυνήμα . Εθυνήμα το υζέ σι το Θανάση Κολεντριανέ

( Μπουκουβέα). Μάλιστα με το Θανάση έμαει δουλευτεί μαζί τθο ράντισμα τουρ ελίε.. έκι ένα πρεσσιού χεροδύναμοι άντρωπο . 

Νία βοά νία ρεντιστήρα ο ‘κι ανοίντα με τσίπτα . «Αφήτε νι να μόλει ο Θανάση» επέτσε ο Θούα ο επιστάτα . Όντως ότσι εκάνε νι ανοίε δίχως να ζοριστεί καθόλου . Ποτέ ο θυνήμα χκηνά νι προύατα σ’έγκεινη το μαντρί Έκι από τότθε πφι έμα καμπτζί μισοχατέ .. Ο κάλυε όμως έκι σε κά κατάσταση τσαι ο Θανάση έκι παρίου πρεσσοί βολέ τσαι έκι αραμού οπά …Ο τόπο με τουρ αντροίποι σι. Ούτε σιουρούμενε ό’νι πλέα ερικχούμενε ογή . Εφύγκαει τσαι έταοι μαζί με τα πουλία τσαι τουρ αντροίποι . Αραμάκαει τα χάματα να δενάχωει νάμου ότσι ογή κάποτε έκι ερικχουμένα ζωή. 

Ποίνετε γκανιά βόλτα κιμήνετε τουρ αντροίποι νάμου. Έντεοι κχοντούκαει τα γρούσσα ζωντανά σε αντίθεση με σ’ενεί…..

………………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

Ο Δήμος Κολενδριανός  ήταν αδερφός του Χριστόφορα Κολεντριανού. Εγώ δεν τον θυμήθηκα.  Θυμήθηκα τον γιο του τον Θανάση Κολεντριανό.(Μπουκουβέλα). Μάλιστα με το Θανάση είχαμε δουλέψει μαζί στο ράντισμα, στις ελιές.  Ήταν ένα πολύ χεροδύναμος άνθρωπος. Μία φορά μία ψεκαστήρα δεν άνοιγε με τίποτα.  Αφήστε την να έρθει ο Θανάσης, είπε ο Θούας, ο επιστάτης.  Όντως όταν ήρθε την άνοιξε δίχως να ζοριστεί καθόλου.  Ποτέ δεν θυμήθηκα γίδια η πρόβατα σε αυτό το μαντρί.  Ήταν από τότε που ήμουνα παιδί μισοχαλασμένο. Το καλύβι όμως ήταν σε καλή κατάσταση και ο Θανάσης ερχόταν πολλές φορές και έμενε εκεί . 

Ο τόπος με τους ανθρώπους του.  Ούτε ερπετό δεν βρίσκεται πιά εδώ. Εφυγαν και εκείνα με τα πουλιά και τους ανθρώπους.  Έμειναν μόνο  τα χαλάσματα να μας δείχνουν ότι εδώ κάποτε υπήρχε ζωή. 

Κάνετε καμιά βόλτα τιμήσετε τους ανθρώπους μας αυτοί κράτησαν τη γλώσσα σου δίνει σε αντίθεση με εμάς….. 

……………….ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *