ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….

Δέφτερα τσαι Τςhίτα 18–19του Αμάη 2020 : α Τσακωνοπαρέα 

Μπαρμπαρίνα τσαι Αλέξαντρε : Τα Μπαρμπαρίνα Αλευρά ..

 

— Τσι έσι γινούμενε κολλέγα, τσαιρέ ενι έχα να ντ’οράου!

— Δίτσιε έσι έχα. Τσι να ποίωμε, έμαϊ έχουντε τον κοροναϊό τσαι

έκι πρέπουντα να κατσάμε τάσου

— Νιε μποίκαμε έγκεινι για το καλέ τουρ ατσhοίτεροι νάμου τσαι

για τα δικά νάμου υγεία

—Έδαρι έμε πορούντε να ζάμε τάτσου τσαι να κατσάμε, αλλά

με πρεσσά προσοχή. Θα να μου αφήνωι να ζάμε τθο σκολείε

για τα μαθήματα πφι αφήκαμε.

— Ένι αντεχουμένα να οράου του θίλοι τσαι του θιλενάδε μι,

πφι ο ανταμούκα για έντεοι του δύου μήνοι. Άντε να μόλει το καουτσέρι, να φύτσει τσαι ο κοροναϊό τσαι να ποίωμε μπάνια τα θάασσα 

—Έτρου ένι. Εκιάτσε α κάψα έδαρι τσαι όμε πορούντε να κατσάμε τάσου. Έα αν εσι θέα να ζάμε τάτσου γιατσί εζού εκουράσμα τθαν τσέα….

……Καλε ξημέρουμα τσαι καλε καουτσαίρι….

……….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

………………………………………………………………..

—Τι κάνεις φίλε, καιρό έχω να σε δω!

—Δίκιο έχεις. Τι να κάνουμε, είχαμε τον κοροναϊό και έπρεπε να κάτσουμε μέσα

—Το κάναμε αυτό για τους μεγαλύτερούς μας και για τη δική μας υγεία

—Τώρα μπορούμε να πάμε έξω και να κάτσουμε, αλλά με πολλή προσοχή. Θα μας αφήσουν να πάμε στο σχολείο για τα μαθήματα που αφήσαμε.

—Περιμένω να δω τους φίλους και τις φίλες μου, που δεν συνάντησα για τους δυο αυτούς μήνες. Άντε να έρθει το καλοκαίρι, να φύγει και ο κοροναϊός και να κάνουμε μπάνια στη θάλασσα.

—Έτσι είναι. Έπιασε ζέστη τώρα και δεν μπορούμε να κάτσουμε μέσα. Έλα αν θες να πάμε έξω γιατί εγώ κουράστηκα στο σπίτι.

…..Καλό Ξημέρωμα και καλό καλοκαίρι….. 

………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……… 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *