ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

Μπαρμπαρίνα κα χρονία σιάτη μι τσαι ντ’έμε Φχαριστούντε . 

………..,,ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..Μπαρμπαρίνα Αλευρά

2023: Α Τσακωνοπαρέα . 

Κουιτέ #140 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ»

Διαστευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη . 

Απέ οι Καλαβρυτινοί εζάκαει σε μπαλήκαει από το κηγάϊδι τσαι έτρου όπφουρ ήγκιαει τάσου του λαςhπίδε σε διπρούκαει σε κάτσι μαντινέλε  ανοίαει ένα τάφο τσαι σε κχακχούαει όρπα, απανούσε  από τον Άγιε . 

Σαν έμπάκαει οι Γερμανοί τθα Καλάβρυτα εβαλήκαει κχάρα σε δύου τςhεί τσέλε. Του τσέλε έντεοι ήγκιαει ουρίζουντε οι αντάρτοι. 

Ένι θυνηκχουμένα τα τσέα του Γκαράτση πφι έκι δέσα τσαι ‘ζάτσε ο αϊθή μι με άλλοι τσαι νιε πφουντέαει . Ένι θυνηκχουμένα το ότσι εζάκαει οι Γερμανοί τθο νεκροταφείε, ανοίαει τον τάφο τσαι μπαλήκαει του σκωτουτοί Δρανήαει κχάμποσοι Καλαβρυτινοί με ίδιτα τσαι σε γκιούκαει. «Έδαρη πφι νιε μποίκατε ένι αργά πλέα, πέκαει σου οι Γερμανοί . Έκι πρέπουντα ταν ούρα πφι σ’ενέγκατε από το κηγάϊδι να σι κχρίσετε , να σι γκιούτε, να σι συγυρίσετε. Αργήκατε. Έδαρη ότσι τσαι να  ερέσει νιούμου μη νι μου κακοφαγκηστεί. 

Το νεκροταφείε ήγκιαει ζατοί πρεσσοί . Μετά από έγκεινη οι Γερμανοί ήγκιαει πρεσσιού αγριευτοί.

…..Το τσι θα ξημερούει νάμου γκανένα ο ‘νι νιουρίζου…..

……………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

————————————————————————————-

Μετά η Καλαβρυτινοί πήγαν τους έβγαλαν από το πηγάδι και έτσι όπως ήταν μέσα στις λάσπες τους δίπλωσαν σε κάτι τσουβάλια άνοιξαν έναν τάφο και τους έθαψαν εκεί,πάνω από την εκκλησία.

Σαν μπήκαν οι Γερμανοί στα Καλάβρυτα έβαλαν φωτιά σε 2–3 σπίτια. Τα σπίτια αυτά ήταν των ανταρτών. Θυμάμαι το σπίτι του Γκαράτσι που έκαιγε και πήγε και ο αδερφός μου με άλλους να το σβήσουν. Θυμάμαι επίσης ότι οι Γερμανοί πήγαν στο νεκροταφείο, άνοιξαν τον τάφο κι έβγαλαν έξω το σκοτωμένους. Έτρεξαν κάμποσοι Καλαβρυτινοί με ρούχα και τους έντυσαν.— Τώρα που το κάνατε είναι αργά πια, είπαν οι Γερμανοί. —Έπρεπε την ώρα που τους φέρατε από το πηγάδι να τους πλένατε, να του ντύνατε  και να τους περιποιηθείτε. Αργήσατε, τώρα ότι και να σας βρει να μη σας κακοφανεί.  Στο νεκροταφείο ήταν πολλοί.  Μετά από αυτό οι Γερμανοί ήταν πολύ θυμωμένοι. 

…….Το τι θα μας ξημερώσει κανείς δεν γνωρίζει….

……………..ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *