ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……. 

Δέφτερα τσαι Τςhίτα 12–13 Του Απρίλη 2021: Α Τσακωνοπαρέα .. 

Επιτραπέζιε παιγνίδι: Του Πάνου Μαρνέρη .

 Μπ: Δέσποινα τσαι Ξένη έατθε βρε σιατέρε να παιζάτσουμε το τσινούρτςι παιγνίδι .. 

Δες: Τσι παιγνίδι ένι έγκεινη κολλέγισα ; 

Πολ: Ενιάκα για έγκεινη το παιγνίδι αλλά ο’νι έχα νι ορατέ .. 

Μπ : Έατθε Έατθε νι ένι έχα εζού.. 

Δες: Βρε σιατέρε να μπάτσε έμε λιγάτσι ατςhοί ;

Πολ: Μη ναθούμε τσαι σεργούνι… 

Μπ: Βρε έατθε όρεγη να μάθουμε το τόπο νάμου . Κάτσι τοποθεσίλε   πφι είνι τθο παιγνίδι τάσου σ’ένι νία για πρώτε βοά .. 

Δες : Τσι έσι αντεχουμένα Έα Έα άνοιτσε νι να νι οράμε . 

Πολ: Τσι θ’αλεί να νι οράμε, θα νι παιζάτσουμε τσιόατες . 

Μπ: .Να Ορή Κια ένι, ό’νι όμορφο;

Δες, Πολ: ουουου τσι ωραίο!!!  

Πολ: Στρουθείτθε.στρουθείτθε, ποίε θα ένι α πρώτε ;

Μπ: Εζού εζού.. 

 Δες: Σhιντοβίστρια; Πρώτε βοά νι ένι νία 

Πολ: Τσαι Κουτουπού ; Όνι έχα ιδέα 

Σιούλα: Τσι έτθε ποίντε οπά;

Μπ,Δες, Πολ,: Έμε παίζουντε. 

Σιούλα : Ουουου κοτζιά μι  λιουκοδοξάρε έτθε παίζουντε, έτζετε σβαήσετε γκάνα χαρκί να μάθετε για το τόπο νάμου..

Μπ: Έγκεινη έμε ποίντε .

Δες:έμε μαθέντε τα Τσακωνιά 

Πολ: Ξέρα έσι κιά ένι  το Θιόπαφτε ; 

Θωμαή : Άφε σι τα καμπτζία πφι σ’άτζερε από τα σhoύκχα, Ορή σιατέρε από ότσι τελέψετε να νι παιζάτσου τσαι εζου με τα Σιούλα , 

Ο άντρωπο ως να κλεί τουρ εψιού σι ένι μαθαίνου…

Σιούλα: Με, ‘ιμε,’ιμε.. Ο ‘μα κατσίνα τα γρούσσα μι.. 

Καλέ ξημέρουμα θιλενάδε τσαι θίλοι , με μπόλικο υγεία .. 

..παίζατσε, γιούρισε,τσαι νιούρισε τα Τσακωνιά από άκρα σ’άκρα .. 

……….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

……..Μπ: Δέσποινα και ΠολυξένηΕλάτε βρε κορίτσια να παίξουμε το καινούργιο παιχνίδι. 

Δες:Τι παιχνίδι είναι αυτό φιλενάδα ;

Πολ: άκουσα για ένα παιχνίδι αλλά δεν το έχω δει..

Μπ: Ελάτε ελάτε το έχω εγώ..

Δες:βρε κορίτσια να μήπως είμαστε λίγο μεγάλες;

Πολ: μη γίνουμε και ρεζίλι ..

Μπ:βρε ελάτε να μάθουμε τον τόπο μα, κάτι τοποθεσίες που είναι στο παιχνίδι μέσα, τις ακούω για πρώτη φορά..

Δες :Τι περιμένεις έλα έλα άνοιξε το να το δούμε .

Πολ:τι θα  ‘πεί να το δούμε θα το παίξουμε κιόλας.

Μπ: Να που είναι,  όμορφο δεν είναι;

Δες, Πολ: Ούουου τι ωραίο!!! 

Πολ:στρωθείτε στρωθείτε, ποια θα παίξει πρώτη;

Μπ: εγώ εγώ …

Δες: Σιντοβίστρια; πρώτη φορά την ακούω.. 

Πολ: Και Κουτουπού ;δεν έχω ιδέα .. 

Σιούλα: Τι κάνετε εκεί; 

Μπ,Δες,Πολ:παίζουμε ..

Σιούλα:Ουου ου κοτζά μου  γυναικάρες παίζεται.. πηγαίνετε διαβάστε κανα χαρτί να μάθετε τον τόπο μας. 

Μπ:  αυτό κάνουμε . 

Δες:μαθαίνουμε την Τσακωνιά 

Πολ:Εσύ ξέρεις που είναι το θιόπαυτο; 

Θωμαή:  άσε τα κορίτσια που τα πήρες από τη μούρη..  να κορίτσια άμα τελειώσετε να το παίξω και εγώ με τη Σούλα, ο άνθρωπος ώς να κλείσει τα μάτια του μαθαίνει .. 

Σιούλα: Με, ‘ιμε, ‘ιμέ δεν δάγκωνα την γλώσσα μου . 

….καλό ξημέρωμα φιλενάδες και φίλοι με μπόλικη υγεία…..

…παίξε γνώρισε και γύρισε την Τσακωνιά από άκρη σε άκρη…

……. Μιλάμε ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *