ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Μπράβο Ελένη … εκιού τσαι όα τ’άβα καμπτζία έτθε ποίντε νάμου πρεσιού περήφανοι ηια το ότσι έμε από τα Τσακωνιά … 

…………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………..Ελένη 

Δέφτερα τσαι Τςhίτα 11-12 του Απρίλη  2022: Α Τσακωνοπαρέα . 

Κουιτέ #51: από το Βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ»

Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ από τον Πάνο Μαρνέρη .

 

Τα Τσιουρακά τ’Αγιε Σπυριδώνου ανήμερα, ο άτςhωπο μι με τον αϊθή μι το Θόδερε εζάκαει τον Άγιε . Ότσι έκι κοντογού να ξαπολεί ο 

Άγιε μπάκαει τάσου Γερμανοί αξιωμακιτσοί . Ήγκιαει δενάχουντε αγριευτοί τσαι όσοι ήγκιαει τάσου τον Άγιε φοζάτθαει .  Σαν τσαι εγιουρήαει του τσέλε σου πέκαει ότσι : Οι Γερμανοί από ότσι ξεκχακχούαει  του διτσοί σου είνι πρεσσιού αγριευτοί…

Ένα γνωστέ του ατςhούπου μι, ο Γιώργο ο Χρυσανθακόπουλε, έκι περετού ταν Πάτρα, αλλά έκι φερτέ τθα Καλάβρυτα από το Σάμπα. Τθον Άγιε εκιάτσε κουβέντα με τον άτςωπο μι : — Γιώργο τσι έσι ποίου όγή εκιού; Ρωτήτσε νι  ο άτςhωπο μι .

— Μην φοζίσιου, μην αχταρίζισιου, οι Γερμανοί άμα ο ‘σι κειράξερε… ου ‘νι κειράζουντε ντι . 

Το δειλινέ εκάναει τα τσέα νάμου οι αϊθήνε, Ροδόπουλοι, ο Λία με το καμπτζία σι, ο Ηρακλή,  ο Νικόα Σακαλή,τσαι  ο Δηνήτρη Σαμσαρέλο με ταν οικογένεια σι . Κουβεγκιάζουντε ήγκιαει για το τσι θα ποίουμε; Εντούτσε ο πόρε τσαι μπάτσε τσαι ο Γιώργο Χρυσανθακόπουλε .. — Εζου βρε καμπτζία ο ‘νι έχου μποιτέ τσίπτα τσαι έτρου ο ‘νι φοζούμενε τσίπτα …επέτσε σι . 

Να νιουρίζουμε ταν ιστορία νάμου για να ναθούμε καλύτεροι αντροίποι… 

……………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………..

 …………. 

Την Κυριακή του Αγίου Σπυρίδωνου ανήμερα, ο άντρας μου με τον αδερφό μου Θεόδωρο  πήγαν στην εκκλησία. Όταν κόντευε να σχολάσει η εκκλησία ,  μπήκαν μέσα οι Γερμανοί αξιωματικοί..  Έδειχναν αγριεμένοι και όσοι ήσαν μέσα στην εκκλησία φοβήθηκαν. Σαν γύριςαν στα σπίτια τους είπαν, ότι οι Γερμανοί, αφότου ξέχωσαν τους δικούς τους είναι πολύ αγριεμένοι. Ενας γνωστός του άντρα μου ο Γιώργος ο Χρυσανθακόπουλός που υπηρετούσε στην Πάτρα, αλλά είχε έρθει στα Καλάβρυτα από το Σάββατο, στην εκκλησία έπιασε κουβέντα με τον άντρα μου. — Γιώργο τι κάνεις εσύ εδώ; τον ρώτησε ο άντρας μου.  —Μην φοβάσε, οι Γερμανοί άμα δεν τους πειράξεις δε σε πειράζουνε.  Το απόγευμα (δειλινό) ήρθαν στο σπίτι μας τα αδέρφια Ροδοπούλου, ο Ηλίας με τα παιδιά του, ο Ηρακλής, ο Νικόλας Σακαλής,και ο Δημήτρης Σαμσαρέλος  με την οικογένειά του. Κουβέντιασαν για το τι θα κάνουμε. Χτύπησε η πόρτα και μπήκε και ο Γιώργος Χρυσανθακόπουλος. —Εγώ βρε παιδιά δεν έχω κάνει τίποτα και δεν φοβάμαι, για κάτι… τους είπε…

Να γνωρίζουμε την ιστορία μας για να γίνουμε καλύτεροι ανθρώποι . 

…………….ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……………..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *