ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ….

Δέφτερα τσαι Τςhίτα 1–2 του Φλεβάρη 2021 : Α Τσακωνοπαρέα . 

Για του νέοι #168: του Πάνου Μαρνέρη….

Αφύατθε = αφύλαχτο

Άφτυτε = αφύτευτο

Αφκυστε = άφτυστο 

Αφούκιστε= αφώτιστο 

Αχαμνά = αδύνατη, επίσης τα ( γεννητικά όργανα) 

Αχανιντούμενε = χασμουριέμαι 

Αθύτρουτε = δεν έχει φυτρώσει 

Αραμάτσε α κατούνα αφύατθε τσαι τα τshακάλια επρίαει  τέσσερα   τα νιούτθα πφι επεράτσε. =Έμεινε το κοπάδι αφύλαχτο και τα τσακάλια έπνιξαν τέσσερα την νύχτα που μας πέρασε…..

Άφτυτε αραμάτσε ακομπέτι α κοτσυτία ; Αφύτευτη έμεινε τέλος πάντων η κολοκυθιά . 

Φκύσε το καμπτζί , μην αραμάει άφκυστε τσαι νι ψιλιάσερε… 

φτύσε το παιδί μην μείνει άφτυστο και το ματιάσεις …

Έντανη α τσέα ένι αφούκιστε τάχα ο ‘νι αραμού γκανένα τάσου; =

Αυτό το σπίτι είναι αφώτιστο, τάχα  δεν μένει κανείς μέσα; 

Έντανη α σιάτη ένι πετσί τσαι κόκκαλε μπίτι αχαμνά ..= Αυτή η κοπέλα είναι πετσί και κόκκαλο , τελείως αδύνατη … 

Ξέρισε νι νία τ’αχαμνά να οράει τον ουρανέ σφογκύλι … = 

Ρίχτου μια στα γεννητικά όργανα να δεί τον ουρανό σφοντύλι …

Όλιου ένι αχανιντούμενε σάμερε , να μπάτσε ένι ψιλιαστέ;

Όλο χασμουριέμαι σήμερα , μήπως είμαι ματιασμένος;

Χαράνι το πφράμα ο βρέε τσαι ο θυτρούτσε τσίπτα, αραμάτσε αθύτρουτε.=Χαράμι το σπόρο δεν έβρεξε και δεν φύτρωσε τίποτα έμεινε αφύτρωτο..Το ιίδε με τα γρούσσα από τσι νι πφείρερε ένι θέα πόκισμα (νίλημα)ειδεμής τσίπτα ο θα θυτρούει = Το ίδιο και με την γλώσσα αφού την σπείρεις χρειάζεται πότισμα (μίλημα) αλλιώς τίποτα δεν θα φυτρώσει.ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *