ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

.

Σβαήσεtε τσι εγράβε τθα διαδικτυακά εφημερίδα Ahvaz o Τούρκο καθηγητή ταρ ιστορία  Taner Akcam.. Ένι γραφτέ σε τέσσερα κομμάκια …. 

……………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΙΩΝΙΚΑ ………..

Δέφτερα τσαι Τςhίτα 1 του Μάτζη 2021:: Α Τσακωνοπαρέα 

Άγιε Σοϊθία τουΤανέρ Ακσάμ#1 : Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ από τον Πάνο Μαρνέρη ..

Taner Akcam, PH.D.Τούρκο Καθηγητή ταρ ιστορία… 

«Έμε ζούντε τθον εικοστέ πρώτε αιώνα αλλά έταει πφι έμε ποίντε είνι ομογούντα ότσι ενεί έμε ακόνη τθο 1453. 

Έγκεινη πφι ενάτθε τθαν Αγία Σοϊθία ένι δενάχουντα πεντακάθαρα βαρβαρότητα . Οι Τούρτσοι ‘δενάνει σε όλε το κόσμο το ότσι είνι απολίκιστοι τσαι καταστροφιτσοί . 

Γιατσί; Όγω του ότσι με έγκεινη πφι εμποίκαει δηλούκαει σε όλε το κόσμο… Τσι τσαι αν έμε ζούντε τθον εικοστέ πρώτε αιώνα ! Τα χούγια νάμου είνι τα ιίδα με έταει του 1453 τσαι ότσι ο ‘με ικανοί να φυάτσουμε νία κληρονονία ταρ αντρωπότητα .. 

Ο ‘με έχουντε το πολικισμό να αποσούμε πάρα πέρε τα κληρονονία πφι να μου κληροδοτήκαει . Ο ‘μ’ έχουντε ούτε ένα πετσhιάρι να βάλουμε παρατάνου τθα παγκόσμιε κληρονονία . Ο ‘με πορούντε να χκίσουμε νία νέα πολικισμικά αξία . ΕΜΕ πορούντε μόνιου να νι αβράτσουμε , να νι χάμε, να νι γκρεμίσουμε τσαι να νι ποίουμε κουρνιαχτέ .. Έγκεινη ενάτθε με ταν Άγιε Σοϊθία πφι νιε ξαναμποίκαμε τζαμί τσαι νιε αβράμε τσαι πάλι όπφου το 1453, αλλά έγκεινη πφι ενάτθε τθον 21αιώνα ένι νία πολικισμικά συντέλεια ..

Καλε νάμου ξημέρουμα θιλενάδε τσαι θίλοι . Άμα τσαι έχουμε κίστι τσαι ολπίδα θα μόλει α ούρα πφι  θα διτσαιουθούμε .. 

…………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………..

…………….

Ζούμε στον εικοστό πρώτο αιώνα αλλά αυτά που κάνουμε ομολογούμε πως  εμεις είμαστε  ακόμη στο 1453 .. 

Αυτό που έγινε στην Αγιά Σοφιά δείχνει πεντακάθαρα βαρβαρότητα . 

Οι Τούρκοι έδειξαν σε όλο τον κόσμο ότι είναι απολίτιστοι και καταστροφικοί.. 

Γιατί; Γιατί με αυτό που έκαναν δήλωσαν σε όλον τον κόσμο, τι και αν ζούμε στον 21ο αιώνα η νοοτροπία μας είναι η ίδια με εκείνη του 1453 και ότι δεν είμαστε ικανοί να διαφυλάξουμε  μία κληρονομιά της ανθρωπότητας.  Δεν έχουμε τον πολιτισμό να πάμε πιο πέρα την κληρονομιά που μας κληροδότησαν.  Δεν έχουμε ούτε μία πετρούλα να βάλουμε παραπάνω στην παγκόσμια κληρονομιά . Δεν μπορούμε να χτίσουμε μία νέα  πολιτισμική αξία μπορούμε μόνο να την κατακτήσουμε να την χαλάσουμε να την γκρεμίσουμε και να την κάνουμε κορνιαχτό . Αυτό έγινε με την Αγιά Σοφιά που την ξανα κάναμε τζαμί  και την κατακτήσαμε ξανά πάλι όπως το 1453, αλλά αυτό που έγινε τον 21ο αιώνα είναι πολιτισμική καταστροφή

ΚΑΛΟ ΞΗΜΕΡΩΜΑ ΦΙΛΕΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ . Άμα έχουμε πίστη και ελπίδα θα έρθει η ώρα που θα δικαιωθούμε . 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *