ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

………………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……………

Δέφτερα τσαι Τςhιίτα 9–10 του Δετσέμπρη 2019 :Α Τσακωνοπαρέα

Για του νέοι #145 : του Πάνου Μαρνέρη 

Ανασαντά =αργά , ήρεμα 

Ανασκουμπούκχου = ανασκουμπώνω 

Ανάρτυτε νη ανάρτευτε = νηστίσιμο 

 Ο Αρητέ, νη ,το άρημα =άρμεγμα 

Ανάρητε = άρμεχτος

Ανατθαϊστέ = ανασηκωτός 

Άνατε ,άνατοι= αγίνωτος , αγίνωτοι

Αποστσιάε = τελείωσε , δεν έχει άλλα φρούτα 

Τα δουλεία άρε νι ανασαντά μη παιδέμπτζησιου ..= την δουλειά 

πάρτην αργά (ήρεμα) μην σκοτώνεσαι….. 

Ορή ένι ανασκουμπουκχουμένα για να ζυμούμ= Ανασκουμπώνομαι για να ζυμώσω … ανασκουμπούσου να μη βρέτσερε του μάνιτσε = ανασκουμπώσου να μην βρέξεις τα μανίκια… 

Ένι ανάρτυτε νη ανάρτευτε έντενη ο σhωμό γιατσί ένι Σαρακοστά; 

Είναι νηστίσιμο αυτό το φαγητό γιατί είναι Σαρακοστή . 

Φέρε τουρ αιγίδε για αρητέ, νη  (για άρημα) τσι έσι στέκου = φέρε τις γίδες για άρμεγμα τι στέκεσαι .. 

Ανάρητοι είνι έντεοι οι προβάτε ο ‘σι ορού σι = Άρμεχτες είναι οι προβατίνες δεν τις βλέπεις ; 

Άλλε τα όργανα  να ντούνει τον ανατθαϊστέ να χορέψουμε = 

Πες στα όργανα να χτυπήσουν τον ανασηκωτό να χορέψουμε . 

Έντεοι οι Αχράε είνι άνατοι = αυτά τα αχλάδια είναι αγίνωτα . 

Α Συτζά αποστσιάε = η συκιά τελείωσε (δεν έχει άλλα φρούτα)

ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΕ ΝΑ ΞΗΜΕΡΟΥΘΟΜΕ ΤΣΑΙ ΚΕ ΜΠΟΛΙΚΟ ΥΓΕΙΑ . 

………….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *