ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

……….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

Δέφτερα τσαι Τςhίτα 9–10 του Γενάρη 2023: Α Τσακωνοπαρέα.  Κάλυε τσαι μαντρί του παππού μι του Νικόα : του Πάνου Μαρνέρη . 

Ο παππού ο Νικόα ο Δουζένη Ντουζένη έκι ο αφέγκη τα Μάτη μι . Το όνουμα σι ένι έχου παρτέ ο αϊθή μι ο Νικόα.Ο ‘νι εθυνήμα .  Εντενη ογή έκι ο κάλυε σι . Ένι αραματέ  το όνουμα σι διότσι ο παππού έκι έχου δύου γουναίτσε τον ιίδε τσαιρέ 

Α πρώτε σι γουναίκα , ούγοιε έκι ατσhιτέρα από το παππού,είνι έχουντε ν’ αλήνωει,  ότσι σαν ενιούτσε ότσι έκι γερούα προξενεύε τθο παππού τα δεύτερε σι γούναίκα ταν Ελένη. Α μαμού μι α 

Ελένη , ένα σπουδαίο άντρωπο, έκι αρραβωνιαστά με κάκοιε ούγοιε έκι τθαν Αμεριτσή. Έτενη ο Χριστσιανέ ο γιουρήε ποτές τσαι έτρου α μαμού μι στεφανούτθε το παππού μι, σαν εσκωρέτθε α πρώτε σι γουναίκα. Τότθε  α Μάτη μι έκι 17 χρονού μ’έκι έχα πετέ. Νι έμα έχου ρωτητέ άμα ήγκιαει μαούντε τσαι ο απογημό σι έκι: ΠΟΤΕ. 

Από τα πρώτε γουναίκα εμποίτσε νία σιάτη τα Γιωργούλα ούγοιε στεφανούτθε το Νούφρη . Ο πύργο σι ένι ερικχούμενε τθον Άγιε Λίδι . 

Από ταν δέφτερε εμποίτσε 5 καμπτζία. Νία σιάτη ( τα Μάτη μι) τσαι τέσσερι υζοί…. Έκι πανέξυπνε τσαι πανούργο. Είνι έχουντε να αλήνωει , ότσι έκι σβαήχου ταν ίσhα από τα ζωντανά, τσαι έκι νιουρίζου ως ταν Αμέρα πφί άκια να σκωρεθεί, γιάκεινη εκχαράε από τον υζέ σι να πεί το γάμο σι νία εβδημά μπρούτερα για να προαπβει το οχτώημερε. Έτρου τσαι ενάτθε.  Σκωρέτθε ταν άβα μέρα από το Οχτώημερε. 

Ανε θυνηκχούμαει τσαι ανέ μνημονέγκουμε  του παλαιοί . 

……..Αιωνία ντι α μνήμη παππού Νικόα …….

……..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……. 

Ο παππούς ο Νικόλας ο Δουζένη ή Ντουζένης ήταν ο πατέρας της μάνας μου.Το όνομά του έχει πάρει ο αδελφός μου ο Νικόλας. Δεν τον θυμήθηκα. Αυτό εδώ είναι το καλύβι του. Εχει μείνει το όνομα του, διότι ο παππούς είχε δύο γυναίκες ταυτοχρόνως. Η πρώτη του γυναίκα, η οποία ήταν μεγαλύτερη από τον παππού, έχουν να λένε ότι σαν ένιωσε πως γυρνούσε προξένεψε στον παππού την δεύτερη του γυναίκα την Ελένη. Η γιαγιά μου η Ελένη, ένας σπουδαίος άνθρωπος, ήταν αρραβωνιασμένη με κάποιον ο οποίος ήταν στην Αμερική. Εκείνος ο χριστιανός δεν γύρισε ποτέ και έτσι η γιαγιά μου παντρεύτηκε τον παππού μου, όταν πέθανε η πρώτη του γυναίκα. Τότε η μάνα μου ήταν 17 ετών. Μου είχε πει, όταν την είχα ρωτήσει εάν μάλωναν και η απάντηση της η απάντηση της ήταν: Ποτέ. Από την πρώτη γυναίκα έκανε μία κόρη, την Γιωργούλα η οποία Στεφανώθηκε τον Νούφρη. Ο πύργος του βρίσκεται στο Λεωνίδιον. Από την δεύτερη έκανε πέντε παιδιά, μία κόρη τη μάνα μου, και 4 αγόρια. Ήταν πανέξυπνος και πανούργος.  Έχουν να λένε ότι διάβαζε την πλάτη από τα ζώα και γνώριζε  ως και την ημέρα θανάτου του, για τούτο ζήτησε  από τον μικρό του γιο( τον Σπαλιώρα) να επισπεύσει τον γάμο του  κατά μία εβδομάδα για να προλάβει το οχτώημερο. 

Ετσι και έγινε. Πέθανε την επομένη του οχτώημερου. 

Ας θυμόμαστε και άς μνημονεύουμε τους παλιούς. 

…….Αιώνια σου η μνήμη παππού Νικόλα……..

……….ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *