ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………Ματίνα

Δέφτερα τσαι Τςhίτα 7–8 του Φλεβάρη 2022:Α Τσακωνοπαρέα . 

Κουιτέ #30 :από το βιβλίε «Κραυγή»

Διαστευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

 

Οι Γερμανοί εμπάκαει τθα Καλάβρυτα τουρ ενία του Δετσέμπρη . 

Εκχαράνει από το πρόεδρε Παπαντρέου να σι γράψει όα τα νούματα από τουρ αντάρτοι . Σε γράβε κχάμποσα ονούματα τσαι αμέσως έτεοι εδάκαει του τσέλε σου . Ένι θυνικχουμένα πφι εβαλήκαει κχάρα τα τζέα του Γλαράτση γιατσι ο Κώστα έκι αντάρτα . Ενεί σα καμπτζία πφ’έμαει, έμαει δρανήντουντα να ξοικάζουμε τσαι να ορήνουμε. 

Τουρ Ενία του μήνα μαζούκαει όλοι του Βυσωτσιώτε τθαν Αγία Άννα .

Σε κχάμποσιου σ’αφήκαει λέφτεροι . Όπφουρ ενιάκα από τον άτςhώπο μι το Παναγιώτη, όπφουρ ήγκιαει κχαμπέντε από ταν Άγιε Λαύρα προς τα Βυσωκά, ακατούσε από το Ηρώο κχάμποσοι ήγκιαει δρανήντουντε να γκριουφτούνει. Τότθε ‘νιάτθε νία φωνά τθα Ελληνικά

—Εεε μη δρανήντετε,ο ‘νι κειράζου νιούμου γκανένα σ’εμού, έτζετε του τσέλε νιούμου . Το Σάμπα τ’αργά μπάκαει τα τσέα νάμου δύου Γερμανοί . Α μάτη μι έκι έχα δύου καμπτζία του νανάτσε, τα νία από τα νία μερία του κρεβάτθα σι τσαι ταν άβα από ταν άβα . Εζού με τον Ντίνο έμαει κιούφουντε τθο ιίδε χούρισμα με τα Μάτη μι … 

Κια ένι τσύριε, Κια τσύριε; νιε ρωτήτσε ο ένα…

Τθα Χκηνά σ’απογήτθε α Μάτη μι .. Πόσοι χρονού έσι ρωτήκαει το Ντίνο… δεκατςhεί τσαι ένι έγκου του δεκατέσσερι απογήτθε ο Ντίνο. 

Εμποίκαει νία χειρονομία ούγειε θυνήμα τα Δέφτερα πφι νιε σκωτούκαει . 

Α ούρα κα θιλενάδε τσαι θίλοι τσαι να έχουμε υγεία …

………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………

………………………… 

Οι Γερμανοί μπήκαν στα Καλάβρυτα στις εννιά του Δεκέμβρη. 

 Ζήτησαν από τον πρόεδρο Παπανδρέου να γράψει όλα τα ονόματα από τους αντάρτες.  Τους έγραψε κάμποσα ονόματα και αμέσως αυτοί έκαψαν τα σπίτια τους.  Θυμάμαι που έβαλαν φωτιά στο σπίτι τού Γλαράκη  γιατί ο Κώστας ήταν αντάρτης.  Εμείς  σαν παιδιά που είμαστε τρέχαμε να κοιτάζουμε και να βλέπουμε.  Στις εννιά του μήνα μάζεψαν όλους τους Βυσωκιώτες Στην Αγία Άννα και σε κάμποση ώρα τους άφησαν ελεύθερους.  Όπως άκουσα από τον άντρα μου τον Παναγιώτη όπως κατεβαίναν από την Αγία Λαύρα προς την προς τα βυσσώκα προς την βυσςωκά κάτω από το Ηρώο, κάμποσοι έτρεχαν να κρυφτούν.  Τότε ακούστηκε μία φωνή στα ελληνικά. Μην τρέχετε, δε σας πειράζει κανένας εσάς, πηγαίνετε στα σπίτια σας. 

 Το Σάββατο το βράδυ μπήκανε στου σπίτι μας δύο Γερμανοί. 

 Ή  μάνα μου είχε δύο παιδιά στις κούνιες, την μία κούνια από τη μια μεριά του κρεβατιού της και την άλλη από την άλλη.  Εγώ με τον Ντίνο κοιμόμασταν στο ίδιο δωμάτιο με τη μάνα μου. 

Που είναι ο κύριος; που κύριος; την ρώτησε ο ένας. 

 Στα γίδια, αποκρίθηκε η μητέρα μου.  Πόσο χρονών είσαι; ρώτησαν τον Ντίνο : 13 και πάω στα 14 αποκρίθηκε ο Ντίνος.  Έκαναν μία χειρονομία την οποία θυμήθηκα την Δευτέρα που τον σκότωσαν…

Η ώρα η καλή φιλενάδες και φίλοι να έχουμε υγεία…

……..ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *