ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Κα έβδημά θιλενάδε τσαι θίλοι. Το όμορφο Λενάτσι ένι έχουντα τον Όγο.Λενιώ Φχαριστούντε πρεσσιού

…………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ………Ελένη Σαρρή

Δέφτερα τσαι Τςhίτα 7–8 του Νοέμπρη 2022: Α Τσακωνοπαρέα …

Κουιτέ #104: από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» 

Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικ από τον Πάνο Μαρνέρη . 

…Ένι θυνηκχουμένα ακόνη ότσι οι αντάρτοι σκωτούκαει το Καρακάση τσαι το Ναπολέοντα Τσαπάρα . Ακόνη, νία νιούτθα ανοίαει τα τσέα τα Σταύραινα τα φουρνιάρισα τσαι άγκαει τα δύου σιατερούλια σι σε αποσούκαει πιο κάτου τθο Ρυάτσι τσαι σε σκωτούκαει . Ακόνη τα καμπζία του Καρακάση τσαι του Σίννη . Ένα από τα καμπτζία του Σίννη εζάτσε τσαι προδούτσε ότσι ο άτσhωπό μι έκι έχου ντουφέτσια .

Ακόνη σκωτούκαει ένα καμπτζί , του Αντωνόπουλου, αψεά τθον Άγιε Θόδερε, τσαι τον Καψοκαλύβα . Οι Γερμανοί σαν εμπάκαει τθα Καλάβρυτα, τα Πέφτα εβαλήκαει όγο τθα πλατεία . Τσινήκαει να βάλουει κχάρε . Τα Δέφτερα εντούτσε α Κχαμπάνα τσαι πέκαει να μαζουτθούμε όλοι τθο σκολείε, να νάρουμε νία ναμερού φαΐ τσαι ένα μπέτσιμο γιατσι άκια να απολύουει νάμου εξορία . Ο άτςhωπο μι  άτζε τα δύου μι καμπτζία, τον υζέ μι τσαι τα σιάτη μι τσαι τσινήκαει μπρούτερα. Εζού ξοικά να γκριούψου τσίπτα από τα τσέα να μπάτσε ήγκιαει δέσουντε τσαι του διτσοί νάμου τσέλε . 

Όχι πόλεμο  κίσου να μη ναϊθεί. Ανέ έχουμε ταν υγεία νάμου. 

……..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ . 

Θυμάμαι ακόμη ότι οι αντάρτες σκότωσαν τον Καρακάση και τον Ναπολέοντα Τσαπάρα.Επίσης  μία νύχτα άνοιξαν το σπίτι της Σταύρενας της φουρνάρισσας, πήραν τα δύο της κορίτσια, τα πήγαν πιο κάτω στο ρέμα και τα σκότωσαν. Επίσης  τα παιδιά:του Καρακάση και του Σίννη . Ένα από τα παιδιά του Σίννη πήγε και πρόδωσε τον  άντρα μου, πως είχε όπλα. Επίσης σκότωσαν ένα παιδί του Αντωνόπουλου, ψηλά στον άγιο Θόδωρο,και τον Καψοκαλύβα. 

 Οι Γερμανοί σαν μπήκαν στα Καλάβρυτα την Πέμπτη έβαλαν λόγο στην πλατεία. Ξεκίνησαν να βάζουν φωτιές. Την Δευτέρα χτύπησε η καμπάνα και είπαν να μαζευτούμε όλοι στο σχολείο. Να πάρουμε μιάς ημέρας φαγητό και ένα σκέπασμα, γιατί θα μας έστελναν εξορία.  

Ο άντρας μου πήρε τα δύο μου παιδιά, το γιο μου και την κόρη μου και ξεκίνησαν πρώτοι. Εγώ κοίταξα να κρύψω κάτι από το σπίτι να μήπως και έκαιγαν  και το δικό μας σπίτι….. 

Όχι πόλεμο,ξανά να μη γενεί.. Ας χούμε την υγεία μας …

………..ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *